Har tiltrådt som fungerende ordfører

Halvar Wahlgren har fra og med mandag tiltrådt som fungerende ordfører i Nordreisa kommune.
nyheter

Mandag formiddag sendte Nordreisa kommune ut en pressemelding. Ordfører i Nordreisa kommune Lidvart Jakobsen har blitt sykemeldt inntil videre. Dermed har varaordfører, Halvar Wahlgren (H), inntrådt som fungerende ordfører.
Det er usikkert hvor lenge Wahlgren blir sittende som fungerende ordfører.

- Dette gjelder inntil videre. Når ordføreren blir sykemeldt over lengre tid inntrer varaordføreren. Slik fungerer det, sier Wahlgren.

Som følge av dette skal det velges ny varaordfører, men det vil ikke bli gjort før etter sommeren.
- Det er kommunestyret som skal velge ny varaordfører. Det vil ikke bli gjort før i august, sier Wahlgren.

Wahlgren har sittet som varaordfører de siste to periodene. Etter denne perioden trekker han seg fra politikken.