Skal skape et felles kvensk organ

Kvenske og Tornedalske organisasjoner er blitt enige om å skape et felles organ, for å styrke arbeidet med kvenske saker i fremtiden.

Emil Kieri (MetNuoret), Göran Johansson (Kvänlandsförbundet), Noora Marie Ollila (Kveeninuoret), Björnar Seppola (Kvänlandsförbundet), Hilja Huru (Norske Kveners Forbund) og Bengt Niska (Svenska Tornedalingars Riksförbund). 

nyheter

Det er organisasjonene Kveeninuoret, Met Nuoret-Tornedalingarnas ungdomsforbund, Norske Kveners Forbund-Ruijan Kveeniliitto, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset og Kvänlandsförbundet som har jobbet fram prosessen.

Av en pressemelding 31. august går det fram:

"Vi är ett folk, med en gemensam historia, kultur och språk. Vi kommer att arbeta vidare med områden såsom symboler, språk, kultur samt rättighets- och urfolksfrågor".