Skal skape et felles kvensk organ

Kvenske og Tornedalske organisasjoner er blitt enige om å skape et felles organ, for å styrke arbeidet med kvenske saker i fremtiden.

Emil Kieri (MetNuoret), Göran Johansson (Kvänlandsförbundet), Noora Marie Ollila (Kveeninuoret), Björnar Seppola (Kvänlandsförbundet), Hilja Huru (Norske Kveners Forbund) og Bengt Niska (Svenska Tornedalingars Riksförbund).  Foto: Emil Kieri

nyheter

Det er organisasjonene Kveeninuoret, Met Nuoret-Tornedalingarnas ungdomsforbund, Norske Kveners Forbund-Ruijan Kveeniliitto, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset og Kvänlandsförbundet som har jobbet fram prosessen.

Av en pressemelding 31. august går det fram:

"Vi är ett folk, med en gemensam historia, kultur och språk. Vi kommer att arbeta vidare med områden såsom symboler, språk, kultur samt rättighets- och urfolksfrågor".