Sju av åtte vil ikke til Tromsø

Sju av åtte ordførerkandidater avviser at Lyngen blir slått sammen med Tromsø.

KANDIDATENE: Sølvi Jensen (fra venstre), Fred Skogeng, Willy Wikbo, Stein-Are Olsen, Nils-Einar Samuelsen, Dan-Håvard Johnsen, Karl-Arvid Brose og Mikal Nerberg er kandidater til å bli ordfører i Lyngen. Foto: Arne Teigen 

nyheter

Fred Skogeng og Høyre er de eneste som vurderer seriøst å gå sammen med Tromsø, Storfjord, Balsfjord og Karlsøy i en såkalt superkommune.

Samtlige partitopper stiller seg positiv til folkeavstemming om sammenslåing av kommuner. Fagforbundet stod som ansvarlig for det første valgkampmøtet i Lyngen.

- Jeg betrakter Tromsø som et godt alternativ for Lyngen, men verken jeg eller Høyre i Lyngen har konkludert, forteller Skogeng

Bedre tilværelse

Han har bestemt inntrykk av at ledere i næringslivet har mer sans for Stor-Tromsø en Stor-Lyngen med Lyngen, Storfjord og Kåfjord.

Ordfører Sølvi Jensen (Ap) minner om at kommunestyret har vedtatt å utrede tre alternativer; Lyngen alene, Lyngen med Storfjord og Kåfjord eller Lyngen og tre andre nabokommuner sammen med Tromsø. Så langt er bare det siste alternativet blitt ferdig utredet og rapport framlagt.

- For meg er Stor-Tromsø ikke ei løsning. Jeg mener innbyggene sikres en bedre tilværelse med at Lyngen fortsetter som egen kommune eller at vi slår oss sammen med Kåfjord og Storfjord, forteller Sølvi Jensen.

Underskudd

Mikal Nerberg (De Grønne) vil ikke avgjøre saken gjennom folkeavstemning. Samtidig er nærdemokratiet viktig.

- Må vi velge, går vi for samarbeid rundt Lyngenfjorden, sier Nerberg.

Stein-Are Olsen (Samhold Lyngen) mener lokaldemokratiet forsvinner hvis Lyngen havner i Tromsø. Han satser på Stor-Lyngen. Folkeavstemning blir rådgivende fordi det er kommunestyret som må ta endelig avgjørelse.

- Vi vet hvordan utkantene behandles i Tromsø, sier Willy Wikbo (FrP).

Dan-Håvard Johnsen (Tverrpolitisk liste) ønsker primært løsning rundt Lyngenfjorden.

Varaordfører Karl-Arvid Brose (Sp) synes Lyngen er best tjent med å samarbeide med de andre kommunene rundt fjorden.

- Tromsø har større årlig underskudd enn hele årsbudsjettet til Lyngen, påpeker Brose.

Nils-Einar Samuelsen (KrF) mener Lyngen ved eventuell sammenslåing må se nordover, noe som betyr Kåfjord og Storfjord.

Sagt i debatten:

  • Ordfører Sølvi Jensen (Ap): - Partiene er ganske like og samtlige vil det beste for innbyggerne. Veien til målet er derimot forskjellig. Arbeiderpartiet har lyktes med sitt arbeid i denne fireårsperioden.

  • Varaordfører Karl-Arvid Brose (Sp): - Helse og omsorg er hjertesakene sammen med næring. Vi vil jobbe for at kommunalt ansatte har en trygg og god arbeidsplass.

  • Fred Skogeng (H): - Høyre vil legge til rette for næringsliv og boligbygging, noe som er grunnleggende for utviklingen i Lyngen. Ingen bor her eller flytter hit uten arbeid.

  • Dan-Håvard Johnsen (Tverrpolitisk).– Vi er nyskapende, handlingsrettet og synlige. Politikerne skal ta flere avgjørelser, som deretter blir drevet igjennom av administrasjonen.