Kommuneoverlege tvunget til permisjon

Carol Pascoe er i startfasen med permisjon på fire måneder fra jobben som kommuneoverlege og fastlege.

PERMISJON: Carol Pascoe. Arkivfoto. 

nyheter

- Å være lege har alltid vært en hjertesak for meg. Jeg kan imidlertid ikke arbeide i en situasjon hvor jeg ikke klarer, eller blir forhindret fra, å gi mine pasienter best mulig tilbud, forteller Pascoe.

Hun orienterte i torsdagens Framtid i Nord hvorfor hun søkte og fikk innvilget permisjon med virkning fra 7. september av arbeidsgiveren, Lyngen kommune.

Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll ønsker ikke å kommentere Pascoes åpne brev til sine pasienter.

Trygghet

- Jeg har etter 20 år inngående kjennskap til Lyngens befolknings helse. Jeg føler at jeg har vært priviligert som har fått lov å følge mange familier og pasienter over lang tid. Jeg har vært spesielt opptatt av å ta vare på de svakeste, mennesker i livskriser og de alvorlig syke, sier Carol Pascoe.

For Pascoe har vært viktig å gi familier og pasienter trygghet, støtte og verdighet i livets sluttfase.

- Arbeidet har vært krevende, men møtene jeg har hatt med mennesker her, har beriket mitt liv. Jeg er takknemlig for det jeg har fått være en del av i Lyngen samfunnet.

- Er du ferdig i kommunen?

- Jeg synes det er trist at det har blitt slik det er for tida. 20 års virke blir kanskje avsluttet på denne måten. Jeg håper det er mulig å finne en annen løsning, forteller Carol Pascoe.

Uten avtale

Carol Pascoe har siden ordningen med fastlege ble innført, vært ansatt som kommuneoverlege i 50 prosent stilling. Dette har hun kombinert med å ha en fastlegeavtale med Lyngen kommune med ansvar for 600 listepasienter.

- Det er to hovedårsaker til at jeg er går ut i permisjon. Lyngen kommune sa i desember 2013 opp den økonomiske delen av min fastlegeavtale med virkning fra 31.desember 2014. Det er fortsatt ikke inngått ny avtale. Den andre forklaringen er at interne forhold ved legekontoret har gjort det umulig for meg å drive min fastlegepraksis slik jeg ønsker og til det beste for mine pasienter.

Carol Pascoe bruker permisjonen til å jobbe på et sykehus i utlandet som et ledd i å få fullført sin spesialisering.