VIL HA PASCOE TILBAKE:

- Hun gjør en fantastisk jobb!

Annie Skogheim Lund bønnfaller kommuneledelsen om at Carol Pascoe tidlig på nyåret vender tilbake som fastlege.

BØNNFALLER: Annie Skogheim Lund ber sterkt om at Lyngen kommune kommer til enighet med familiens fastlege. Foto: Arne Teigen 

nyheter

- Administrasjonen må rydde opp, slik at vi ikke mister en kapasitet som Pascoe. Hun har en arbeidskraft som kommunen trenger sier Skogheim Lund.

Pascoe gikk 7. september ut i fire måneders permisjon som kommuneoverlege og fatlege. Hun begrunnet i et åpent brev at avgjørelsen med økonomi og interne forhold ved legekontoret på Lyngseidet.

Fantastisk jobb

Annie Skogheim Lund står fram fordi Pascoe er fastlege for familien på to voksne og to barn. Mannen er alvorlig kreftsyk.

- Vi opplever at Pascoe strekker seg langt for pasientene. Hun gjør en fantastisk jobb, er nøye og grundig. Hun skaper trygghet rundt seg. Vi får følelsen av å bli ivaretatt.

Hun oppfatter Pascoe som en bauta rundt mannens sykdom. Hun har inntrykk av at Pascoe samarbeider godt med hjemmesykepleien, som daglig er innom hjemmet.

- Hvordan blir tida når Pascoe er ute i permisjon?

- Jeg er usikker på hva som skjer. Andre leger gjør sikkert en bra jobb, men Pascoe er vår fastlege. Jeg vil ikke kritisere andre leger, men så langt har all kontakt vært med henne.

Må rydde opp

Skogheim Lund beklager at 600 listepasienter må klare seg uten fastlegen mens Pascoe er borte.

- De jeg har pratet med, har samme inntrykk som meg. Vi håper hun er tilbake når permisjon er avsluttet.

- Hva mener du kommunen må gjøre for å komme til enighet med Pascoe?

- Hun opplyser at det er en konflikt på legekontoret. Ei sak har gjerne flere sider. Jeg oppfordrer så sterkt jeg kan de ansvarlige i kommunen til å rydde opp. Vi har ikke råd til å miste Pascoe på grunn av intern uenighet og økonomi, forteller Annie Skogheim Lund.

Finner vikar

Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll opplyser at Lyngen kommune jobber med å rekruttere vikar for Carol Pascoe med tanke på å ivareta hennes listepasienter. Hun ønsker å finne løsninger på interne utfordringer ved legekontoret på Lyngseidet.

- Når det gjelder økonomiske betingelser, har flere forhandlinger ikke ført fram til signert avtale, sier Kjellaug Grønvoll.

Christian Schousgaard er konstituert som kommuneoverlege i de fire månedene Carol Pascoe er ute i permisjon.