Tar over HV-distrikt

Børge Gamst fra Nordreisa overtar ledelsen av Oslofjord HV-distrikt.

HV-sjef: Oberstløytnant Børge Gamst. Foto: Joakim Furunes/HV 

nyheter

Gamst som er født og oppvokst i Sørkjosen, overtok sjefsjobben den 23. september på Rygge flystasjon. Generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye innsatte den nye HV-01 sjefen.

Obertsløytnant Gamst er bosatt på Bærums verk, og er krigsskoleutdannet i Hæren hvor han tidligere har tjenestegjort i Brigade nord og i Hans Majestet Kongens Garde. Gamst har også tjenestegjort i Kosovo og Afghanistan. Han går nå fra stillingen som stabssjef ved Hærens krigsskole.

Oslofjord HV distrikt dekker fylkene Østfold og Vestfold, med totalt 3800 soldater fordelt på 20 HV områder, samt innsatsstyrken Polar Bear VI. Hovedkvarteret er på Rygge flystasjon.