Utfordringer med alkoholbruk i offentlig sektor

En ny undersøkelse gjennomført av Akan kompetansesenter viser at én av fire ansatte i offentlig sektor sier at de har opplevd at en kollega har hatt problemer med alkohol.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

nyheter

I verste fall kan dette få konsekvenser for sikkerhet, omdømme, arbeidsevne, arbeidsmiljø og ikke minst for personen selv dersom arbeidsplassen ikke handler/tar grep.

Mange virksomheter tar imidlertid det rusforebyggende arbeidet på alvor og jobber proaktivt.

Tirsdag tar Kristelig Folkeparti (KrF) turen til det statlig eide selskapet Avinor for å høre mer om hvordan man jobber rusforebyggende med gode resultater.

Tydelig ruspolitikk

Tormod Gilje fra Avinor, selskapet som vant Akan-prisen i 2010, forklarer på Akans nettsider hvorfor de har lykkes med det rusforebyggende arbeidet

- For det første har Avinor en tydelig ruspolitikk, og vi flagger Akan-arbeidet positivt. Vi jobber etter « Bygge stein for stein» prinsippet. Akan-arbeidet er forankret både helt opp i toppledelsen og hos ansatte. Forankring er et nøkkelord for å lykkes med Akan-arbeid, sier Gilje.

Tidlig oppdaget

Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter, er ikke i tvil om at arbeidsplassen er kanskje den viktigste arenaen vi har når det gjelder rusforebygging

- På arbeidsplassen har vi mulighet til å fange opp endringer hos hverandre. Videre har vi rutiner, roller og ansvar som gjør det mulig å ta tak i problemer på et tidlig tidspunkt, og snu negativ utvikling hos enkeltpersoner, forteller Ege.

På dette bedriftsbesøket vil blant annet Avinor fortelle mer om forankring, retningslinjer og policy, suksesshistorier og utfordringer.