Én av fire opplever at en kollega har alkoholproblemer

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

nyheter

En ny undersøkelse viser at én av fire ansatte i offentlig sektor har opplevd at en kollega har hatt problemer med alkohol. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Akan komptansesenter.

I en pressemelding skriver Akan at dette i verste fall kan få konsekvenser for sikkerhet, omdømme, arbeidsevne, arbeidsmiljø og ikke minst for personen selv dersom arbeidsplassen ikke handler eller tar grep.

Mange virksomheter tar rusforebyggende arbeid på alvor. Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter, er ikke i tvil om at arbeidsplassen er kanskje den viktigste arenaen vi har når det gjelder rusforebygging

- På arbeidsplassen har vi mulighet til å fange opp endringer hos hverandre. Videre har vi rutiner, roller og ansvar som gjør det mulig å ta tak i problemer på et tidlig tidspunkt, og snu negativ utvikling hos enkeltpersoner, forteller Ege.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden juni til august 2015.

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten.