Ni døgn uten strøm

Folk på Vorterøy er misfornøyd med både service og bistand fra Nord-Troms Kraftlag, etter ni døgn uten strøm.

MISNØYE: I ni døgn ventet John Olsen, Jan Ole Johansen (t.h.) og de andre beboerne på Vorterøy på at Nord- Troms Kraftlag skulle komme å fikse det de mener var en liten feil. 

nyheter

Mens folket på Arnøy den siste tiden knapt har funnet superlativer som dekker hva de føler for Nord-Troms Kraftlag, sliter befolkninga på Vorterøy langt mindre. I alle fall med å finne ord. Etter ni døgn uten strøm er de langt fra imponert over kraftlaget, og i sær ledelsen.

Ni døgn

I likhet med resten av Skjervøy kommune, mista også Vorterøy strømmen nyttårsaften.

– Vi var uten strøm i ni døgn. Det til tross for at feilen ble oppdaga allerede etter seks, sier Jan Ole Johansen, en av de fastboende på øya.

– To tråder ute på Follesøya var gått av, en jobb som tar ett par timer å fikse, men som det altså tok kraftlaget over tre døgn å utbedre. Det er rett og slett ikke godt nok.

Han understreker imidlertid at kritikken retter seg til ledelsen, og ikke montørene.

– Jeg er fullt ut klar over at det er ledelsen som setter opp rekkefølgen og arbeidsoppdragene. Da montørene først ble sent til Follesøya gikk det kort tid før det var lys og strøm på øya igjen.

Johansen er også undrende til hvorfor det måtte gå hele seks døgn før det ble sendt ut en kontrollør til øyene for å gå over linjenettet.

– Først etter seks døgn kom altså kontrolløren, og da visste kraftlaget at feilen etter all og dømme lå på Follesøya. Vi hadde selv sett over linjene her på øya, og mente de var i den skjønneste orden.

Ingen hjelp

Selv var han daglig på telefonen, vel og merke de gangene han hadde telefon, for å minne strømleverandøren om at de fortsatt lå i mørket.

– Fasttelefonene datt jo bort etter ett par døgn, og selv om det var en viss dekning på mobilene, gikk jo også batteriene der tomme. Heldigvis fikk vi utover ett par aggregater som kunne drive noen frysebokser, samt gi ladestrøm.

Johansen og han sambygdinger fikk heller ingen bistand fra kraftlaget underveis i perioden.

– Vi fikk ingen nødstrømsaggregater hit ut, slik vi har lest at de fikk på Arnøy. Vi var pent nødt til å ordne opp selv, og få frakta utover noen aggregater som vi sjøl skrapa sammen, og som oppdrettsselskapet Aurora Salmon frakta ut for oss.