Full stopp i mottak

Skaretfisk stenger alle sine kaier for fiskekjøp.
nyheter

Både fiskebruket på Lauksletta og alle de 11 fiskemottakene det har knyttet avtaler med, stenger for kjøp av fisk fra og med torsdag.

- Slik situasjonen er i næringen for tiden, og som følge av den svake likviditeten i selskapet, har styret i Skaretfisk i dag vedtatt å stoppe alt kjøp av fisk både på hovedanleggene og på mottaksstasjonene inntil videre. Siste leveransemulighet vil være onsdag 11.02.09. Styret beklager overfor fiskerne og andre samarbeidspartnere at det er nødvendig å gå til et slikt skritt midt under den beste torskesesongen, skriver styreleder i Skaretfisk AS, Magnar Pedersen i en pressemelding, mandag.

Flere hundre tonn

- Torskemarkedene er for tiden svært vanskelige. Selskapets likviditet er nå bundet opp i flere hundre tonn saltfisk på lager som det ikke har vært mulig å få salg på, heter det videre i meldingen.

Dette innebærer at i tillegg til at fiskebruket på Lauksletta ikke kjøper fisk, får heller ikke fiskerne solgt sine fangster via fiskemottakene i Manndalen, Djupvik, Sørkjosen, Skjervøy, Seglvik, Akkarvik, Spildra og Burfjord. Mottakene i Arnøyhamn, Badderen og Lksfjord er allerede stengt.

Saltfisk er hovedinntekten

Skaretfisk AS med hovedanlegg i Skjervøy kommune er en fiskeindustribedrift med saltfiskproduksjon som hovedaktivitet. Selskapet har i tillegg til produksjonsanlegg på Skjervøy og Arnøya, ti mottaksstasjoner for fisk i hele Nord-Troms. Skaretfisk eies av Nergård AS.

Selskapet fikk et meget dårlig regnskapsresultat i 2008. Underskuddet ble på nær 28 mill. kroner før skatt og selskapets egenkapital er tapt. Som følge av den meget svake økonomien, har morselskapet måttet tilføre selskapet betydelig likviditet for å sikre videre drift samtidig som det er iverksatt et omstillingsprogram med sikte på å oppnå lønnsom drift.Du kan lese mer om stoppen og krisa i tirsdagens papirutgave av "Framtid i Nord".