Kritiserte Nergård

Fiskerikonsernet Nergård måtte tåle hard kritikk fra flere hold.
nyheter

Både fiskere og andre var både frustrerte og oppgitt over fiskerikonsernets både tidligere handlinger og framtidige planer.

- Anlegget på Skjervøy har blitt bygd ned til et mottak. Det har vært en regelrett slakting av anlegget som har vært fryktelig å se, sa fisker Gunnleif Soleng, som også mente anlegget på Arnøy ikke er bra for sjarkflåten.

- Å gå til Skaret byr ofte på problemer med været, man kan ikke proviantere der og kan heller ikke ligge der. For oss sjarkfiskere betyr det at vi må dra andre steder om man ikke har mulighet å levere i Skjervøy havn.

Flytting

Spørsmålet handler om hvorvidt Nergård, som eier av Skaretfisk, skal få tillaltelse til å flytte all sin produksjon fra Skjervøy til Arnøy og Lauksundskaret. Konsernet ønsker dette fordi de mener det ikke er økonomi til å drive to anlegg og at det på Skaret er mest moderne og nytt. Imidlertid kan ikke en slik flytting skje uten at konsesjonsreglene for tråleren "Kågtind" endres.

- Jeg har ingen tillit til det selskapet, sa Henning Engen.

- Hvorfor skal vi stole på at de opprettholder driften på Arnøy om de flytter dit? Man må jo se hva de gjør, ikke hva de sier.

Ingen fra ledelsen i Nergård var til stede under møtet.

Vel 70 personer møtte fram til møtet som ble arrangert av lokallagene til Høyre og Arbeiderpartiet, sammen med Skjervøy Fiskarlag.Du kan lese mer fra møtet i torsdagens papirutgave av "Framtid i Nord".