Åpner mottakene igjen

Fra tirsdag kan igjen sjarkflåten få levere til mottakene i Nord-Troms.

Tirsdag åpner Skaretfisk sine mottak i Nord-Troms 

Styreleder for Skaretfisk, Magnar Pedersen. 

nyheter

Skaretfisk AS har i dag besluttet å reåpne fiskemottakene i Nord-Troms. Styreleder i selskapet, Magnar Pedersen, skriver i en pressemelding at de har fått på plass en flere faktorer som gjør det mulig å åpne:

1. Nergård AS – som eier Skaretfisk AS – tilfører ny likviditet til selskapet.

2. Gjennom økt garantistillelse fra Innovasjon Norge, får vi økte kredittrammer hos Norges Råfisklag.

3. Drift av mottaksstasjonene er en stor kostnadspost hos Skaretfisk. Norges Råfisklag stiller med økte frakttilskuddssatser, slik at vi får dekket mer av kostnadene.

- Markedssituasjonen for torskeprodukter er meget svak og på ingen måte bedret. Dette sammen med en utfordrende kostnadsstruktur i Skaretfisk, gjør at det rent bedriftsøkonomisk ikke er forsvarlig å fortsette driften. Det er rene samfunnsmessige vurderinger som gjør at vi velger å åpne mottakene igjen. Vi har mange fiskere som er lojale leverandører til våre mottak og vi har mange ansatte som vi føler ansvar for, skriver Pedersen.

Begrensninger

Det er imidlertid ikke alle som vil få levere til mottakene.

- Vi kjøper kun fra lokal flåte under 15 meter, evtuelt lokale fartøyer inntil 21 meter med faststående redskaper. Kjøp fra annen lokal flåte vil bli vurdert særskilt i forhold til vår relasjon til slike fartøyer. Vi vil ikke kjøpe fra fritidsflåten.

I tillegg kjøper man kun fisk tre dager i uken, med levering tirsdag, onsdag og torsdag.

- Vi kommer til å holde på så lenge vi har lager. Dette er ikke bedriftsøkonomisk riktig, men noe vi gjør for å ta ansvar. Slik det ser ut i dag kan vi holde på fram til påske, men det avhenger av hvor mye fisk som leveres og ikke minst markedet.

Det kan bli fastsatt kvotebegrensninger pr fartøy.

- Tung tid

Ordfører i Skjervøy, Roy Waage, er godt fornøyd med meldingen.

- Det har vært ei tung tid siden mottakene ble stengt . Dette kunne ha utviklet seg til noe tilnærmet en katastrofe for de fiskerne som ble berørt, sier en glad og lettet Waage.

Han har forståelse for at Skaretfisk legger en del begrensinger.

- Om ikke kunne gleden vi nå føler blitt forholdsvis kortvarig.

Han mener løsningen kommer som en direkte følge av Regjeringens tiltakspakke.

- Garantirammene og ekstra føringsmidler er noe vi kan takke Regjeringen for.

Aktiv

Roy Waage har regisetrert at en del mener kommunen har vært mer opptatt av trålkonsesjoner enn fiskerikrisa.

- Det kan jeg med stor trygghet si er feil. Vi har gjort Nergård som eiere av Skaretfisk AS veldig klar på hvor viktig vi anser det å være at de snarest mulig fikk igang drifta av både bruket på Arnøy og mottakene rundt om i Nord-Troms.