Utvider grensene

Fra å være et kvenkultursenter for Nordreisa, blir det nå et senter for hele Nord-Troms.
nyheter

31. mars ble det første eiermøtet for Halti Kvenkultursenter IKS avholdt. Eierne er alle kommunene i Nord-Troms unntatt Skjervøy kommune. I tillegg er Troms fylkeskommune med.

Johanne Sommersæter ble engasjert i halv stilling til nytt styre er på plass 1. juli. Hun sier vedtaket betyr at man har fått en institusjon i Troms som ivaretar kvensk språk og kultur.

Baski-uke

– Vi har tidligere hatt Baskifestivalen, men har nå fått en institusjon. For festivalen betyr det om at vi legger den om til en Baski-uke i stedet for en helg. Da kan kommunene få en dag hver i uka dersom de ønsker det.

Hun sier at det nå kan initiere og søke om penger til prosjekter.

– Det blir nå et sted der man kan henvende seg når det gjelder kvenske spørsmål.

Det skal også jobbes mot samarbeidsavtaler med kvenske institusjoner.

En arbeidsplass

I første omgang blir det en arbeidsplass.

– Men vi skal også satse på å hospitanter og studenter i praksis, sier Johanne Sommersæter.

På møtet ble det valgt et interimstyre som ledes av Sigrun Hestdal fra Nordreisa. De andre medlemmene er kvænangsordfører John Helland og Per Ingvald Johansen fra Kåfjord.