Lene på Sametinget

Lene Hansen er valgt inn på Sametinget.
nyheter

Den tidligere Riddu Riddu-lederen fra Kåfjord kom inn sammen med første-kandidat Randi Skum på Norge Samers Riksforbunds liste i Midt-Troms valgkrets.

Begge er bosatte i Tromsø.

Det tredje mandatet tilfaller Bjarne Store Jakobsen fra Arbeiderpartiet.

NSR fikk 44,3 prosent av stemmene mot Aps 23,3 prosent.

Fem lister delte de resterende stemmene. Det er verdt å merke seg at Fremskrittspartiet gjorde et bedre valg enn SV i Midt-Troms. Frp fikk 7,9 prosent av stemmene, SV bare 6,3 prosent.