Kjøper Årøyholmen

Ordfører Werner Kiil og Lyngen kommune kjøper eiendommen Årøya for 1,2 millioner kroner.
nyheter

Kjøpet omfatter Årøyholmen og molo/havn på fastlandet.

Formannskapet vedtok enstemmig å akseptere kontrakten med Skifte Eiendom Nord.

Forsvaret har i 30 år nektet lokalbefolkningen å gå i land på øya.

Ordfører Werner Kiil ser fram til at det attraktive området snart kan brukes til friluftsformål.

- Vi kjøper Årøyholmen for å sikre befolkningen rekreasjon og opplevelser, sier Kiil.

Begrensinger

Kiil minner om at det også i framtida blir satt begrensinger i bruken av store deler av øya. Fuglelivet er beskyttet i rugetida.

Fra kommunens side er det ikke aktuelt med kommersiell drift.

Kjøpesummen er på 1,2 millioner kroner. Direktoratet for Naturforvaltning har bekreftet statlig bistand om å dekke 50 prosent av utgiftene for å sikre allmenne friluftsinteresser.