Flertall for kunstgress

Budsjett og økonomiplanen er vedtatt med blant annet nytt dekke på Skjervøy stadion.
nyheter

Etter en over tre timer lang budsjettdebatt, vedtok kommunestyret i Skjervøy en ny økonomiplan for den kommende fireårsperioden, samt rullerte budsjettet for 2009.

Kystpartiet, SV og Senterpartiet la fram et forslag med tilleggspunkter til formannskapets forslag. Det samme gjorde Frp. Sistnevnte foreslo å legge ned kultur- og fritidsutvalget, rammekutt til menighetsrådet, kutt i møtegodtgjørelser og kutt av et halvt årsverk ved biblioteket, blant annet.

Dette for å ha penger til å videreføre kveldssvømminga også etter 2010, flere rammetimer til skolene og mer til helsevesenet.

Endret

Den største debatten vakte imidlertid et fellesforslag fra Kystpartiet, SV og Senterpartiet. Dette inneholdt blant annet et punkt om å starte en prosess for nytt kunstgressdekke på Skjervøy stadion.

Saken ble først forsøkt utsatt, men ut over kvelden kom man stadig nærmere hverandre. Arnulf Steffensen var den som foreslo å utsette, men mot slutten av debatten kom den samme Ap-representanten med et tilleggspunkt.

- Dersom vi får støtte for at prosjektet skal sluttehandles i kommunestyret og kommunestyret skal avgjøre leverandør, så vil vi støtte prosjektet.

Dermed var det også endelig klart at kunstgressprosessen kan starte. Kun Frp stemte mot punktet om kunstgressbane.

- Må prioritere

Frp måtte under debatten tåle kritikk for sitt forslag fra flere hold. Representanten Ingrid Lønhaug (SV) mente et kutt til biblioteket ville få betydninger.

- Det er en viktig faktor i vårt samfunn. Skolen har et godt samarbeid med biblioteket, sa Lønhaug, som også mente Solovkiprosjektet hun selv er leder for.

- Når det står mellom 70.000,- kroner til Solovki eller 70.000,- kroner til kveldssvømming, så prioriterer vi kveldssvømming. Det er det som er prioriteringer.

Lettdrevet

Frp vil også kutte FYSAK-prosjektet. Det fikk ikke støtte fra Høyres Mona Jørgensen.

- Det er mye god Høyre-politikk i Frps forslag, men jeg liker ikke forslaget om å kutte til FYSAK. Det er ikke bare et prosjekt som de voksne har glede av, men som også barne nyter godt av.

Arnulf Steffensen stilte i debatten spørsmål ved om politikerne i Skjervøy har vært for lettsindig i pengebruken.

- Vi bor i en lettdrevet kommune der over 80 prosent av befolkningen bor en kilometer unna sentraladministrasjonen. Likevel har vi ikke tilstrekkelig med midler. Selv ikke om vi får full uttelling av Finnmarksmidlene har vi tilstrekkelig til kommende års drift. Spørsmålet er om vi kan gjøre det på en annen måte.

Kollaps

Teknisk sjef Yngve Volden advarte mot Frps kutt.

- Vi balanserer på en knivsegg og vi er nærme en kollaps i sektoren om det kuttes mer.

Han viste til både at partiet vil kutte både vedlikeholdslederstilling, malerstilling og planleggerstilling.

Kutt i 2010

Til sist ble formannskapets innstilling vedtatt, med de tilleggene som Kystpartiet, SV og Sp kom med, samt justeringene fra Ap.

Dette innebærer at drifta i 2009 forblir stort sett uendret, men at man fra 2010 har lagt inn flere kutt. Blant annet vil man legge ned kveldssvømminga, man vil kutte i kinotilbudet og man vil gjøre kutt innenfor skolesektoren.