Tiltalt for fiskefusk

Trikset med levering og sluttseddel.
nyheter

Et brødrepar fra Karlsøy måtte møte i Nord-Troms tingrett, tiltalt for brudd på saltvannsfiskloven.

Aktor mente at de ved inntil 19 anledninger hadde levert fisk til et fiskemottak i Nord-Troms, hvor sluttseddelen viste at fisken kom fra et annet skip enn den faktisk ble levert fra. Også daglig leder ved fiskemottaket måtte møte i retten, tiltalt for å ha oppgitt uriktige opplysninger i sluttseddelen.

De tre tiltalte erkjente seg ikke skyldige.

Retten mener bevisene bare holdt til å vise at lovbruddet var gjort ved én anledning.

"Handlingen de dømmes for må karakteriseres som en formalovertredelse, som neppe hadde ført til anmeldelse dersom ikke Fiskeridirektoriatet hadde mistanke om overtredelser ut over dette. Straffen må utmåles i samsvar med dette," står det i dommen.

Både brødrene og daglig leder ved fiskemottaket ble dømt til en bot på 2.500 kroner hver.