Vil ha svar fra Stoltenberg

Opposisjonspartiene vil ha klargjort Regjeringens vilkår for likviditetlånsordningen til fiskerinæringen.
nyheter

Venstre krever i et brev sammen med KrF, H og FrP svar fra Jens Stoltenberg (Ap) om hvordan krisa for fiskeindusrien kan løses og ønsker dialog.

Venstres Roar Sollied sa i sitt innlegg i debatten på Husøy for to uker siden at han fryktet regjeringas pakke kom for seint, og at få og ingen i reliteten har lagerverdier som vil utløse likviditetslån.

-Venstre har et eget kapittel om Finanskrisa i sitt program, og der nevnes to tiltak, som ikke har vært så mye omtalt. Det er utsettelse på bedriftsskatt og konkursvern, sier Sollied til Folkebladet.

-Konkursvern har Venstre adoptert fra amerikanske tiltak (Chapter 11) og vil jo gjelde samfunnsmessig svært vitale bedrifter, men noen av dem vurderer jeg også til å være i fiskerinæringen, mener Sollied.

Sollied har tidligere uttrykt at næringslivet ikke må skattetynges og dobbelbeskattes slik at de kveles i konjunkturdalene.

- Da kan de legge seg opp likvide midler og slippe å gå til Staten ved første korsvei.

På Husøya gikk han sterkt ut mot arveavgifta og formueskatten og ønsket lettere tilgang for fisk til kontinentet gjennom WTO-forhandlinger.

- Vi må straks starte med ny poltikk for normaltilstand, slik at vi står bedre rustet før neste bølgedal, sier Venstres stortingskandidat.

Brevet er signert fire stortingsrepresentanter, Øyvind Korsberg (Frp), Torbjørn Hansen (H), Ingebrigt S. Sørfon (Krf) og Leif Helge Kongshaug (Venstre).

Les brevet til Stoltenberg nedenfor:Angående situasjonen for norsk saltfisknæringFiskeri- og kystminister Helga Pedersen har i pressemelding nr. 79/2009 av 22. August 2009 varslet at Regjeringen raskt vil fremme et forslag for Stortinget om en ny likviditetslåneordning for fiskeindustrien med en låneramme på til sammen 250 mill. kroner gjennom Innovasjon Norge. Det heter videre blant annet at:

”Regjeringa er bekymret for at deler av fiskeindustrien ikke vil ha tilstrekkelig likviditet til å kunne sikre nødvendig mottakskapasitet for gjennomføring av torskefisket i 2010. Dette vil kunne gi uakseptable konsekvenser for fiskerne og enkelte kystsamfunn som er avhengige av torskefisket.”

Situasjonen for fiskeindustrien i Nord-Norge er nå slik at den omtales som en saltfiskkrise. Seniorforsker Bent Dreyer ved Nofima uttalte i Fiskeribladet Fiskaren 14. august 2009 at ”Saltfiskkrisen rammer tungt både for industri og flåte, særlig for de som er ensidig avhengig av torsk.”

Mottagelsen av Regjeringens varslede forslag ble i Nordlys 24. august 2009 oppsummert slik: ”For dårlig, for lite, for seint.” Adm. Dir. Magnar Pedersen i Nergård-konsernet uttalte i samme avis at ”Det er bra det kommer 250 millioner kroner, men det gjenstår å se om dette er noe vi kan benytte oss av. Jeg er redd det ikke blir noen ting til oss.”

At lagrene er fulle har vært kjent i mange måneder. Det har også vært kjent at næringen risikerte tap. I følge Fiskeribladet Fiskaren 14. august 2009 opplyser adm. dir. Magnar Pedersen i Nergård-konsernet, at selskapet har tapt fire kroner for hvert kilo torsk de kjøpte i vinter. Den ordning Regjeringen nå har foreslått innebærer at bankene skal ta del av risikoen. Det kan bety at de bedriftene som trenger pengene mest, ikke får nyte godt av den fordi de ikke regnes som kredittverdige.

Vi forventer at Statsministeren før valget klargjør hvilke betingelser som vil være knyttet til disse lånene. Næringen har selv kommet med innspill til hvordan en slik ordning kan innrettes, og vi mener dette vil være et godt utgangspunkt. Vi stiller gjerne opp til en dialog for å finne løsninger som kan sikre fortsatt lønnsomhet i fiskerinæringen.