Arnøyfolket mobiliserte

70 personer var samlet til folkemøte i Arnøyhamn. Vi fulgte møtet!
nyheter

Folk fra alle bygdene på Arnøy i Skjervøy er i øyeblikket samlet på Arnøyhamn Grendehus til et folkemøte om situasjonen for Skaretfisk.Ordfører Roy Waage (Kp) er i full gang med å redegjøre for kommunens kommunikasjon med Nergård-konsernet som eiere av Skaretfisk AS.Over 70 mennesker er samlet for å høre hva kommunen, Skaretfisk og Arnøy Laks AS vil gjøre. Forrige uke ble det klart at Nergård AS vil legge ned driften av fiskebruket i Lauksundet, og at det er uklart hva som skal skje med anlegget i Skjervøy Havn.I løpet av kvelden skal ordføreren redegjøre for hva som har skjedd, og hva som vil skje. I tillegg skal representanter fra Arnøy Laks AS, oppdrettsselskapet som har lagt inn bud på anlegget på Skaret, redegjøre for hva de vil gjøre og planlegger.

Holder ikke kraveneArnøy Laks redegjør nå for sine planer for framtida. Leif Peder Jørgensen fra selskapet opplyser til møtet at han ikke kan komme med særlig mye informasjon om kjøpet av Skaretfisk sitt anlegg på Skaret.– Det er besluttet at all informasjon skal gå gjennom daglig leder Tor Nygaard. Han er for tiden på reise og jeg vil derfor kun si noe om de planene vi har framover.– Vi har kjøpt nye konsesjoner og har håp om helårig drift på slakteriet. Dagens slakteri holder ikke kravene og vi må enten bygge nytt eller sette bort slaktinga, opplyser Jørgensen.Han sier også at Arnøy Laks har som mål å drive et fiskemottak på Skaret om de overtar.– Vi har også som intensjon at Skaretfisk AS vil drive med hvitfisk på Skjervøy.Han ber om forståelse for at han ikke kan svare på alle spørsmål fra salen, og henviser til daglig leder.

Kommunalt engasjementFolk på møtet er tydelig engasjert.– Er det noen som tror at Nergård har som mål å flytte fra et ferdig anlegg og bygge opp et nytt et på Skjervøy? Jeg tror ikke det, tordnet Hugo Lorentzen fra Lauksletta.Torbjørn Mathiassen, ansatt ved Skaretfisk, gjentok sitt spørsmål om kommunalt eierskap av fiskebruket.– Kan dere tenke dere å gjøre det samme her som kommunen gjorde for bruket i Årviksand?Der eier kommunen anlegget, mens drifta er privateid.– En klar forutsetning for et kommunalt engasjement er lokalt engasjement, svarte ordfører Roy Waage.– Er det interesser her, så starter jeg gjerne prosessen om så i morgen. Vi avviser ingenting, men forutsetter altså et lokalt engasjement.Kjell Arne Sørensen fra Arnøyhamn var opptatt av å tenke videre.– Vi må kunne drive to bedrifter samtidig. Og det nytter ikke være sint på Arnøy Laks. Hadde jeg vært i deres sko ville kanskje jeg også lagt inn et slikt bud, sa Sørensen, som fikk akklamasjon etter sitt innlegg.Du kan lese mer i lørdagens papirutgave av Framtid i Nord!