Fem til Sametinget

Rolf Johansen er blant nord-tromsingene som ble valgt inn på Sametinget.
nyheter

Den foreløpige opptellingen viser at fem av 39 representanter i det nye Sametinget er fra Nord-Troms.Disse fordeles slik geografisk:Nordreisa: Hilde Anita Nyvoll og Arthur Tørfoss.Kåfjord: Aud Marthinsen.Storfjord: Willy Ørnebakk.Lyngen: Rolf Johansen.I tillegg har Geir Tommy Pedersen sterke røtter i Kåfjord.

Arbeiderpartiet har 14 representanter, Norske Samers Riksforbund 13, Árja tre, Fremskrittspartiet tre, Flyttsamelista to, Samefolkets Parti en, Nordkalottfolket en, Samer bosatt i Sør-Norge en og Åarjel-Saemiej Gielh en, skriver NRK Sameradio.

Foreløpig er det 20 menn og 19 kvinner i Sametinget.

Valgkrets 3

Silje Karine Muotka, NSR (Alta)

Hilde Anita Nyvoll, Ap (Nordreisa)

Skjalg Asbjørn Jensen, Ap (Hammerfest)

Odd Iver Sara, Árja (Alta)

Arthur Tørfoss, Frp (Nordreisa)

Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket (Alta)

Valgkrets 4

Geir Tommy Pedersen, NSR (Tromsø)

Randi A. Skum, NSR (Lenvik)

Rolf Johansen, NSR (Lyngen)

Willy Ørnebakk, Ap (Storfjord)

Margit Eli Oskal, Ap (Sørreisa)

Aud Marthinsen, Frp (Kåfjord)