Tøffe krav til Nergård

Skjervøy-politikerne vil ha all fangst.
nyheter

I forrige uke kom Nergårds avgjørelse om å legge ned drifta både på Skjervøy og Lauksletta.Formannskapet i Skjervøy kommune møttes i dag til et ekstraordinært møte.Alle partiene, uten om Høyre, stemte for å rette tøffe krav mot Nergård-konsernet. Nergård ønsker å bli fritatt for sine forpliktelser med å drive industrivirksomhet i kommunen.Det ønsker formannskapet å gi selskapet på følgende vilkår:

• Nergård A/S og Ytre Rolløya A/S forplikter seg gjennom avtale med Skjervøy kommune og gjennom vilkårstillelse i konsesjonsdokumentet å levere all torske- og hysefangstene fra tråleren ”Kågtind” til anlegg i Skjervøy kommune – det vil si 6/6 og ikke bare 1/6 som i dag. Avtalen og vilkårene skal videreføres til ny eier eller nytt fartøy ved eventuelt eierskifte eller utskiftning.• Industrianlegget i Skjervøy havn med alt av fast eiendom, tilbehør og utstyr, rettigheter etc. skal vederlagsfritt overdras til selskap utpekt av kommunen.• Partene skal sammen søke å etablere ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i Lauksundskaret. Det må særlig legges vekt på fiskerinæringens interesser i området. Løsningen betinger en godkjennelse fra Skjervøy kommune.• Det forutsettes videre at Nergård A/S bidrar med en økonomisk kompensasjon som kan aksepteres av Skjervøy kommune.• En eventuell avtale skal sluttbehandles av kommunestyret i Skjervøy.– Hvor realistisk er disse kravene?

– Det får Nergård svare på, men vi er klar over at det er knallharde krav, men fiskeindustrien på Skjervøy kan ellers bli vingeklippet, og det ønsker vi ikke. Det er tøffe krav, men berettigede krav, sier ordfører Roy Waage (Kp) fra Skjervøy.– Hva betyr det hvis "Kågtind" leverer all fangst til Skjervøy, og ikke 1/6 som i dag?

– 1/6 representerer i dag cirka 500 tonn, og det er klart at 6/6 vil bety mye. Det er klart at en atskillig større råstofftilgang, vil gi større muligheter for andre aktører, sier Waage.Nergård opplyste i forrige uke at de har et samlet tap på 65 millioner kroner siden 2005 på Skaretfisk.