- Positiv til dialog

Nergård ønsker ikke å trekke seg ut av Skjervøy uten å ta hensyn.
nyheter

- Vi er veldig positiv til at Skjervøy kommune ønsker å gå i dialog og forhandlinger. For vår del er vi interessert i å komme fram til en løsning som gir et mottakstilbud til fiskerne i området. Det er ikke slik at vi ønsker å trekke oss ut brått og brutalt, sier Magnar Pedersen, konsernsjef i Nergård, til Folkebladet.



Torsdag kom Skjervøy kommune med sine krav til Nergård, dersom bedriften skal legge ned virksomheten sin i kommunen.



Kommunen ønsker blant annet at Nergård skal fortsette å levere all fangst fra tråleren "Kågtind" til mottaket i Skjervøy. Dette for å kunne videreføre aktiviteten ved anlegget, selv om Nergård trekker seg ut. I tillegg krever kommunen at Nergårds anlegg i Skjervøy havn skal overdras vederlagsfritt til et selskap som er godkjent av kommunen.



Videre sier Pedersen at han helst ser at Nergård fortsatt får disponere rettighetene til "Kågtind". Til nå har det ikke vært produsert en eneste fisk i Skjervøy fra båten. Dette fordi anleggene ikke er rustet for å håndtere frossenfisk.



Roy Waage, ordfører i Skjervøy, forteller at Nergård kan miste konsesjonen hvis de ikke går med på kommunens krav.