Frykter at kystfisket forsvinner

15. oktober har Nergård varslet at de ikke lenger tar i mot fisk. I verste fall har mottakene i Nord-Troms ingen steder å levere.
nyheter

- Helga Pedersen har gitt oss 3000 tonn ekstra i kvote. Vi har fisk nok, men ingen steder å selge den, sier Arnulft Steffensen til Nordlys.

Han er leder i Skjervøy Fiskarlag og arbeiderpartipolitiker. Etter at Nergård legger ned mottaket i Skjervøy og på Arnøya mener han at kystfisket i Nord-Troms står i fare for å bli utradert. Fiskere fra Lyngen til Kvænangen har ingen å levere fisken til, og Steffensen mener en løsning må på plass innen to måneder.

Alle mottakene i regionen har levert til Nergård sine anlegg i Skjervøy. Og Nergård har varslet at de legger ned fra 15. oktober.

Skjervøy kommune er i en dialog med Nergård, men foreløpig mangler de noen som kan overta Nergårds rolle. Den totale mengden fisk mottakene leverer ligger på hele halvannen trålkvote, noe som er i overkant av 2200 tonn.

En arbeidsgruppe jobber med å finne ut om Årvikbruket kan motta hvit-fisk for videreforedling.

- Det er full enighet blant alle som var på møtet. Hvis det ikke er kommet på plass noen avtale om hvem som eventuelt skal overta for Nergård, vil vi fra Nord-Troms-hold kreve at Nergård fortsetter å ta i mot fisk helt til alt er på plass. Dette er altså ikke et spørsmål til Nergård, men et krav. Det skal ikke være så lett å legge ned fiskeriene i en hel region, sa ordfører Roy Waage på forrige kommunestyre.