Innfrir alle krav

Nergård har kjøpt seg ut av Skjervøy.
nyheter

Etter flere forhandlingsrunder kom Nergård AS og Skjervøy kommune onsdag formiddag til enighet om en avtale om Nergårds "industrielle aktivitet" i Skjervøy.

Nergårds styreleder opplyste tidligere i høst at konsernet ønsket seg ut av kommunen, etter å ha tapt 65 millioner kroner. Tidligere i høst kom Skjervøy kommune med tøffe krav mot Nergård.

- Jeg er glad for at Nergård har innfridd samtlige av kommunens krav, sier Skjervøy-ordfører Roy Waage onsdag på en pressekonferanse.

15 millioner

Det betyr at Nergård AS har sagt ja til å levere all torske- og hysefangst fra tråleren "Kågtind" til anlegg i Skjervøy kommune. I tillegg betyr det at industrianlegget i Skjervøy havn skal vederlagsfritt overdras til selskap utpekt av kommunen. Det skal også etableres ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i Lauksundskaret.

- Nergård har også akseptert en økonomisk kompensasjon på 15 millioner kroner. Det er mye penger, men det er mulig å svi dem fort av hvis vi vil. Vi ønsker å bruke dem på anleggsside, men også til rekruttering, sier Waage.

Waage opplyste også at kommunens forhandlingsutvalg har bestått av fem personer, og både Waage og Pedersen i Nergård medgir at det har vært tøffe forhandlinger.

- Vi har måttet balansere mellom konsernets ønsker og hensynet til fiskeriinteressene i Skjervøysamfunnet og Nord-Troms, sier Waage.

Fiskerikrise

Konsernsjefen i Nergård, Magnar Pedersen, opplyser at selskapet lenge håpet å tjene penger på Skjervøy.

- Vi har venta i det lengste, men måtte til slutt innse at våre investeringer ikke var til nytte. I tillegg fikk vi fiskerikrise rett i fleisen. Dermed har vi tapt enda mer enn vi hadde trodd vi skulle gjøre i 2009. Det er ikke nok råstoff for vårt konsept, men vi ser at andre med et mindre konsept kan få til lønnsomhet, sier Pedersen. Han mener at Nergård har strukket seg langt for å få til en avtale med Skjervøy.

- Jeg synes vi har fått til en god løsning, og har dermed strukket strikken lengre enn vi hadde tenkt, sier Pedersen.

Partene er også blitt enig om å holde fiskemottaket åpent inntil 15. november.

Ny kjøper

- Det betyr at vi har rimelig tid til å få på plass en ny kjøper, sier Waage, som samtidig garanterte at det ikke ville bli stopp etter 15. november.

Avtalen må godkjennes både av formannskapet og kommunestyret i Skjervøy kommune, samt styret i Nergård AS.

- Det vil bli innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte neste uke, og så skal avtalen behandles i kommunestyret ikke lenge etter, sier Waage.

Les mer i torsdagens "Framtid i Nord".