Vedtok avtalen

Med seks mot en stemme vedtok formannskapet i Skjervøy Nergård-avtalen.
nyheter

Formannskapet i Skjervøy kommune var torsdag formiddag samlet til ekstraordinært møte.

På programmet sto avtalen med Nergård AS, som forhandlingsutvalget til kommunen og Nergård ble enig om i forrige uke.

Nergårds styreleder opplyste tidligere i høst at konsernet ønsket seg ut av kommunen, etter å ha tapt 65 millioner kroner. Tidligere i høst kom Skjervøy kommune med tøffe krav mot Nergård.

Det var til tider amper stemning i formannskapssalen, det kom påstander om arroganse og spill fra flere parter.

En av medlemmene av forhandlingsutvalget, Arnulf Steffensen, fulgte debatten fra sidelinja. Her signaliserte han at han i neste uke vil komme med et alternativt forslag, og at han ikke støtter avtaleforslaget mellom Nergård og Skjervøy.

I møtet foreslo Høyres Mona Jørgensen at hele avtalen skulle forkastes. Ordfører Roy Waage sa at Nergård nå lover å drive mottak på Skjervøy om kommunen ikke har en ny driver på plass fra 16. november.

I 12.30-tida stemte formannskapet om avtalen, og den ble vedtatt med seks mot en stemmer.

Det var Jørgensen som stemte nei. Hun la i stedet fram et eget forslag:

"Skjervøy Høyre ser nødvendigheten av å sikre framtidig hvitfiskindustriaktivitet på Skjervøy og på Lauksundskaret. Betingelsen for dette er at konsesjonsvilkårene fortsatt står fast og blir i Skjervøy kommune.

Avtalen med Nergård forkastes. "Dagens innstilling i formannskapet skal nå videre til kommunestyret. Kommunstyret i Skjervøy har møte onsdag 4. november.

Les mer i lørdagens Framtid i Nord.