Evakuerer husstander

På grunn av fare for ras, evakueres nå seks husstander i Manndalen.
nyheter

Etter at NVE tidligere i dag var på befaring av fjellene i Kåfjord, har de konkludert med at det er stor fare for ras ved Tverrelva i Manndalen.I samråd med politiet har dermed NVE besluttet å evakuere seks husstander som bor i nærheten av elva. I alt er det snakk rundt 20 personer som nå har fått evakueringsvarsel.­Ifølge driftsjef i Kåfjord kommune, Rolf Slettli, er det stor ansamling av snø og is i Tverrelva, og faren for at dette skal løsne og ta med seg jordmasser, som er årsaken til evakueringa.- Vi har nå kontaktet samtlige husstander, og de driver nå å evakueres, forteller Slettli. Driftsjefen kan fortelle at veien ikke blir stengt for trafikk.Framtid i Nord vil komme med mer om evakueringa i Manndalen.