Satser på domino-effekt

Sametingsrepresentant, Tor Mikalsen (NSR) mener det kan gi en domino-effekt for samisk i Troms dersom Storfjord kommune kommer inn i forvaltningsområdet for samisk språk.

Sametingsrepresentant Tor Mikalsen håper på at Storfjord kan gå foran å skape en dominoeffekt for samiske kommuner i Nord-Norge. 

nyheter

Mikalsen understreker at Storfjords baning av vei på området vil gjøre ting enklere for andre samiskspråklige kommuner

- Lyngen, Kvænangen, Skånland og Lavangen vil da lettere følge etter Storfjord, uttaler Mikalsen.

- Det er svært positivt at også Storfjord kommune nå vurderer å innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet. Dette vil bety en viktig statusheving for samisk språk og kultur, mener Mikalsen.

- Det er naturlig at de kommunene som i dag er med i samisk utviklingsfonds område etter hvert også blir med i språkområdet. Språkforvaltningsområdet handler om at samisk og norsk skal bli likestilte språk. Dette burde være en selvfølge i hele det samiske området, sier han.

Mange i Storfjord kommune har behov for et velutviklet tilbud innenfor samisk språk.

- Situasjonen i Storfjord er at det den eldre generasjonen i enkelte bygder fremdeles snakker samisk. Det betyr at mange i Storfjord trenger et godt tilbud på samisk innen pleie og omsorg. Dette vil tospråklighetsmidlene kunne hjelpe til med.

- Å bli en del av forvaltningsområdet betyr også at en får mer penger til generelt språkarbeid, og en får satt arbeidet med samisk språk inn i system. Språk er kultur, og språk kan også være næring som fører til nye arbeidsplasser i kommunen.

- Å innlemmes i det samiske forvaltningsområdet vil også være positivt for kvænsk språk og kultur i Storfjord. Kvænsk vil få gratis drahjelp fordi bevisstheten om flerspråklighet øker, og arbeid som gjøres med samisk vil enkelt kunne overføres til kvænsk. Porsanger kommune, som er trespråklig, er et godt eksempel på dette, sier Tor Mikalsen, sametingsrepresentant for Nord-Troms (NSR).