PETTER STRØM"/>

Advarer mot asfaltleggere

– Ikke la deg lure, sier politiet.

Tromsø politistasjon 

nyheter

Får du tilbud fra britiske eller irske asfalt– og steinleggere, bør du tenke deg om. I flere år har Norge vært tilholdssted for denne typen svindlere om sommeren.

I år har håndverkerne, om en kan kalle dem det, vært observert i både Tromsø og Alta.

– De opererer gjerne med en litt truende og påtrengende adferd overfor sine potensielle kunder, og privatpersoner kan føle seg presset til å kjøpe tjenester fra dem, skriver politiet i en pressemelding.

Asfalt– og steinleggerne oppsøker selv potensielle kunder og tilbyr sine tjenester til svært lave priser. Betalingen skal selvfølgelig foregå svart.

Svart arbeid

I de fleste tilfellene krever de forhåndsbetaling, og i mange tilfellene forblir jobben ugjort etter at pengene er overført.

– Personene er involvert i ulike typer kriminell aktivitet, både knyttet direkte til arbeidet de utfører og i relasjon til dette. Kriminaliteten omfatter vold og trusler overfor både privatpersoner og offentlige myndigheter, vinningskriminalitet, økonomisk kriminalitet, menneskehandel til tvangsarbeid, ID-problematikk og trafikkrelaterte forhold, forteller politiet videre.

Medansvarlig

Politiet forteller videre at bedriftene de britiske og irske arbeiderne jobber for kan være registrert i Brønnøysundregistrene, men at firmaene da står uten arbeidsgivere. Ikke betaler de merverdiavgift eller skatt heller.

Skulle du kjøpe en tjeneste av disse personene, og betale dem svart, kan du bli stående som medansvarlig.

– Som privatperson er du pliktig til å betale beløp over 10.000 kroner over bank. Dersom du betaler kontant, og det viser seg at dette er svart omsetning, kan du bli holdt medansvarlig. Det betyr at man kan få en dom for medvirkning til skatt– og avgiftsunndragelse, sier Nina Schanke Funnemark, avdelingsleder i Skatt øst til budstikka.no.