Etterlyser skiltskytere

Riddu Riddu ønsker å høre historien fra "skiltskytere", og vil invitere den som melder seg om festivalens æresgjest.

ETTERLYSER SKILTSKYTER: Ridduleder Ragnhild Dalheim Eriksen, etterlyser skiltskytere til å stå frem med sin historie idag. Hun lover at denne personen skal få en positiv festivalopplevelse som deres gjest. 

nyheter

Festivalleder Ragnhild Dalheim Eriksen, går ut med en helt spesiell etterlysning gjennom Framtid i Nord:

– Vi ønsker å høre historien fra en av de som skjøt på de samiske skiltene på nittitallet, oppfordrer festivallederen. Og hun vil at en av skiltskyterne forteller sin historie i Framtid i Nord.

– Det kan enten gjøres anonymt, men det tøffeste hadde vært med navn og bilde, legger hun til.

Og Dalheim Eriksen lover at den som forteller historien sin gjennom avisa, vil bli invitert som æresgjest på jubileumsfestivalen, hvor skiltskyteren blant annet får se forestillingen "Siste natt med Mamma" med Totalteateret, og møte skuespillerne backstage dersom det er ønskelig.

– Vi vil gi den personen er positiv opplevelse av hele Riddufestivalen, opplyser festivallederen.

Skapte reaksjoner

Den 1.januar 1992 ble Kåfjord kommune innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk som den første kommunen i Troms.

Som kjent medførte innføringen av språkloven i Kåfjord tidels sterke reaksjoner, hvor frustrasjon blant enkelte motstandere ble synliggjort gjennom å skyte haglskudd på de samiske kommuneskiltene.

– Det vi ønsker, er å få historien om hvorfor dette åpenbare sinnet mot innføringen av samisk språklov for nesten 20 år siden, har holdningene endret seg i løpet av denne tiden og hvordan ser motstanderne på samisk språk i Kåfjord i dag, opplyser Dalheim Eriksen om bakgrunnen for denne etterlysningen.

Høyaktuelt i dag

Skiltskytingen som faktisk har gjort Kåfjord kommune kjent langt utenfor landets grenser, er ifølge Dalheim Eriksen blitt symbolet på folks bevissthet rundt det samiske.

– Mange unge tok et oppgjør mot sine egne holdninger etter skiltskytingen på nittitallet. For Riddu har dermed skiltskytingen

stått sentralt i den positive holdningsendringen som har vært i kommunen, fra tidlig nittitall og frem til i dag.

Under årets Riddufestival kan folk få et gjensyn med Totalteaterets forestilling som for ti år siden gjorde et sterkt inntrykk på publikum, og hvor den etter hvert så kjente sangen "Skiltskyter", fortsatt lever sitt eget liv den dag i dag.

– Temaet rundt denne forestillingen er nå også høyaktuell gjennom debatten om innføring av samisk språklov i

Tromsø, og det er derfor helt naturlig for oss å sette opp forestillingen igjen, sier Dalheim Eriksen.

Dersom det er noen av de som skjøt på skiltene ønsker å stå frem med sin historie, ønsker Framtid i Nord at de tar

kontakt med avisa. Vi vil da la vedkommende fortelle sin historie, og ser til at denne personen blir akkreditert for årets festival.