Sigmund Steinnes ny ordfører i Storfjord

I dagens kommunestyremøte kunne Hanne Braathen overlevere nøkkelen til kontoret

  Foto: Jan Arild Hansen

nyheter

I onsdagens kommunestyremøte i Storfjord ble Sigmund Steinnes fra Arbeiderpartiet som ventet valgt som ordfører.

Og i sin første taler til det nye kommunestyret, kunne den nyvalgte ordføreren allerede nå si at økonomi blir den første og viktigste oppgaven som nå må gripes fatt i. Steinnes sier at dagens økonomiske situasjon er alvorlig med høy lånegjeld og underskudd i drift.

- Og det vil komme upopulære vedtak som må fattes, sier Steinnes.

Men han er opptatt av å finne gode løsninger i samarbeid med hele kommunestyret.

Inger Heiskel fra Arbeiderpartiet er valgt som ny varaordfører.