PREBEN OLSEN"/>

Snusing kan gi dødfødte barn

Forskere mener snusing under svangerskapet kan være minst like farlig som røyking.
nyheter

Snusing hos gravide øker blant annet faren for dødfødsel, for tidlig fødsel og svangerskapsforgiftning. Det melder uit.no.

– Snus er helseskadelig, men forskning gjort i Sverige viser at under graviditet er den mer helseskadelig enn vi trodde, sier professor i samfunnsmedisin Maja-Lisa Løchen til nettstedet.

– Viktig informasjon

Forskningen viser også at barn født av kvinner som snuser veier mindre enn barn fra kvinner som ikke bruker tobakk.

– Dette viser hvor viktig det er å gjøre denne informasjonen kjent, for det er jo en oppfatning blant mange at snus ikke er like skadelig som røyking, sier Løchen, som erkjenner overfor nettstedet at resultatet fra forskningen er mer dramatisk enn hun hadde forventet.

I dag snuser en fjerdedel av unge voksne og en åttedel av unge kvinner. Snusing gir også økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen, i munnhulen og i spiserøret. I tillegg gir tobakksbruken økt risiko for hjerte– og karsykdom.