Stevnes for millioner etter jordraset

Solhov-raset kan bli kostbart for flere aktører.

SOLHOV-FJÆRA: Området bæret to år etter raset fortsatt tydelig preg av kvikkleireraset.  

nyheter

Lyngen kommune, KLP Skadeforsikring AS og Odd Steinar Høyvik Transport AS stevnes for inntil sju millioner kroner etter kvikkleireraset ved Solhov.

Dette er Tryg Forsikrings påstand i et utkast til stevning. som er sendt til Nord-Troms

Beløpet skal betales ”in solidum”, som betyr solidarisk ansvar – ”en for alle, alle for en”.

Videre heter det i påstanden at kommunen, KLP og Høyvik skal dømmes til å betale forsikringsselskapets saksomkostninger for tingretten.

De skal dømmes til å betale Sparebank 1 Skadeforsikrings skadekostnander. Beløpet er ikke oppgitt i påstanden.

Krav om regress

Tryg Forsikrings utkast til stevning er datert 26. september. Saken gjelder krav om regress etter kvikkleireraset for drøyt to år siden ved Solhov.

Advokat Rune Nielsen Stiegler skriver i en e-post, som Framtid i Nord har fått tilgang til, at Tryg varsler stevning innen en måned. Dette med mindre saken løses i minnelighet før dette.

- Vi har også varslet at kravet kan bli utvidet ved at vi medtar uforsikrede krav fra våre forsikringstakere, opplyser Nielsen Stiegler.