Kossn snakke egentlig du?

Korr bor du eller korr du bor? Hva har formet dialektene i regionen?

Marit Westergaard (nærmest), Hilde Sollid og Gunnar Hrafnbjargarson har funnet store dialektforskjeller i regionen.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

nyheter

Disse spørsmålene skal en ny undersøkelse forsøke å avdekke.

Forskere fra universitetene i Stavanger og Tromsø har nylig gjort flere dialektundersøkelser i Kåfjord og Nordreisa. Målet er å avdekke variasjoner i ordstillinger og setningsbygging, samt å dokumentere de påvirkningene andre språk har hatt på språket i Nord-Troms.

– Vi har gjort undersøkelser i Manndalen, Djupvik, Rotsund og Sørkjosen. Der har vi intervjuet flere personer og stilt dem forskjellige spørsmål, forteller Marit Westergaard fra UiTø.

– Vi har blant annet spurt om de godtar spørsmålsstillinger som; «korr bor du» eller «korr du bor», sier kollega Gunnar Hrafnbjargarson, også han forsker ved UiTø.

Selv om mye gjenstår før konklusjonene er klare, ser forskerne allerede klare tendenser.

– I Manndalen fant vi blant annet ut at dialekten endrer seg og blir mer normalisert jo yngre deltagerne er. Naturligvis finnes det unntak, men det later til at kommunikasjonene mellom kommuner og bygder gjør at de særskilte dialektene utvannes.