Blir nedringt av slektsforskere

Statsarkivet i Tromsø merker enorm pågang fra folk som vil forske på slekten sin.

Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim (t.v.) og statsarkivar Lisbeth Trollvik ser at slektsforskning blir mer populært.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Etter at NRK-programmet" Hvem tror du at du er" har rullet over TV-skjermen, har flere og flere blitt interessert i å forske på slekten sin, skal man tro statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim.

– Det har blitt enormt populært, og vi mottar daglig flere e-poster, brev og telefoner fra folk som vil ha hjelp på veien, sier Fossheim.

Mange søker hjelp

Statsarkivet i Tromsø har de offentlige registre for Troms og Finnmark helt tilbake til 1600-tallet, og deler gledelig informasjon til ivrige slektsforskere.

– Det har rett og slett blitt en populær hobby for mange. Men mange vet ikke hvor de skal begynne, så de trenger litt hjelp på veien til å finne en spesifikk person når de står fast. Vi synes det er flott at interessen for slektsforskning har blusset opp igjen, og hjelper gjerne, sier Fossheim.

For noen år siden arrangerte Statsarkivet åpne kvelder der folk kunne komme å søke i statsarkivene. Men etter at interessen for slektsforskning gikk ned, ble tilbudet kuttet.

– Nå har vi planer om å startet med disse åpne kveldene igjen. Her kan alle som vil komme å forske på slekten sin, og vi skal være fullt bemannet slik at alle som vil kan få hjelp, sier Fossheim.

Ikke kun for eldre

Hun forteller at slektsforskning slett ikke er kun for de eldste.

– Jeg har hatt både ungdomsskolelever og unge folk under 20 år som har ringt for å få tips i slektsforskning. Det virker som at mange har blitt mer opptatt av å finne sin families opphav, noe vi synes er flott.

Men selv om interessen er stor, er det mange som ikke vet hvor de skal begynne.

– Det enkleste er å begynne med de eldste gjenlevende i din slekt. Der kan du få mye informasjon og kanskje foto fra før i tiden. Mange vet bare hva besteforeldrene heter, men selv det er et godt utgangspunkt i videre forskning, mener Fossheim.