Mottok Kvenforbundets hederspris

Tradisjon tro delte Norske Kveners Forbund ut sin hederspris under landsstyremøte i Storfjord denne helgen.
nyheter

Generalsekretær Ivar Johnsen i NKF/RK fikk i år det ærefulle oppdraget å overrekke Oddvar Ørnebakk fra Skibotn prisen, for sitt mangeårige virke og innsats for kvensaken. Prisvinneren mottok også et flott Samuli Paulaharju-bilde sammen med hedersbeviset.

For anledningen hadde forbundet engasjert Ørnebakk som foredragsholder, der han bidro med et svært spennende og lærerikt foredrag om kvensk historie fra Nord-Troms.

Viktig initiativ

Ørnebakk har i en årrekke engasjert seg for kvenske spørsmål og var en av igangsetterne når forbundets ferskeste lokallag, Skibotn Kvenforum, ble dannet våren 2011.

Foruten Ørnebakk består styret i lokallaget av Kjetil Rasmussen, Nina Nilsen, Georg Overelv, Viggo Gustavsen og Jens Arne Koth.

Landsstyremøtet fant sted på Skibotnsenteret i Storfjord den 13. og 14. april.