- Den største trusselen mot kvensk kultur

Kvenske bygder er i ferd med å bli vernet ihjel og kvensk kultur i ferd med å bli utslettet, mener Norske Kveners forbund og Kvænangen Qven- og sjøsamisk forening.

STØTTER OPPROP Leder i Norske Kveners Forbund, Anne-Gerd Jonassen, går imot planene om naturreservater i de kvenske områdene. 

nyheter

Over flere år har prosessene med å verne utmark rundt kystbygdene i Troms og Finnmark eskalert og truer nå eksistensgrunnlaget til den kvenske kulturen. Kvænangen Qven og sjøsamisk forening tar nå kampen opp mot Statsskog og vernemydighetene. 5,2 prosent av den produktive skogen i Troms – skal nå vernes som naturreservat.

Områdene som er foreslått vernet i kvenske og sjøsamiske områder i Nord Troms er:

  • Kvænangen- Niemeneiko/Kvænangsbotn.
  • Nordreisa- Lindovara, Pikhahistamaelva og Gearpmesorda.
  • Storfjord- Røykeneselva (utvidelse) Bjørnskogen.

Blir ikke tatt hensyn

Leder i Kvænangen Qven og sjøsamisk forening, Kai Petter Johansen, har sammen med Kvænangsbotn Grendeutvalg sendt et opprop til myndighetene – og truer nå med å opprette sak for å forsvare bygda mot overgrepet.

- Vi godtar ikke at det ikke blir tatt hensyn til den kvenske nasjonale minoritetens bosetning og bruk i området. Vern av skogen i Kvænangsbotn er med bakgrunn i dette -brudd på to internasjonale konvensjoner, sier han.

Europarådets konvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Dette og andre tiltak som er gjort i området strider imot disse konvensjonene.

Får støtte

Anne-Gerd Jonassen – leder i Norske Kveners Forbund, også fra Kvænangen, støtter oppropet og vil nå vurdere å opprette sak mot nasjonale myndigheter.

– De store verneprosessene rundt bygdene i Troms og Finnmark har lenge truet befolkningssammensetningen, når lokalbefolkningen blir fratatt mulighetene til å utnytte sine nærområder. De presser oss ut av våre områder og legger bygdene øde. Hvis vi ikke får stoppet prosessen med å gjøre områdene rundt de kvenske og sjøsamiske bygdene til naturreservat, vil vi aldri klare å stabilisere befolkningstallet. Dette er den største trusselen mot kvensk kultur pr. dags dato, sier forbundslederen i en kommentar.