Jan Ronald Olsen"/>

Malplassert skrekkbilde

Tor Mikalsen finner det helt malplassert å trekke fram skrekkbilder om fulle samer på 1950-tallet.

Tor Mikalsen. 

nyheter

- Det er helt malplassert å trekke fram skrekkbilder om fulle folk på 1950-tallet når man diskuterer støtte til prosjekter for barn og unge i 2007, sier leder i Gáivuona Sámesearvi, Tor Mikalsen.

Han reagerer på uttalelsene til kommunepolitiker Frode Lervoll. I forrige uke gikk han i mot å gi støtte til alt som hadde med joik å gjøre.

Gode musikkopplevelser

-Hvor lenge skal vi måtte høre historien om den fulle samen som joiket? Når skal dette foreldede bildet vike plassen for joiken slik den er i dag? De fleste forbinder i dag joik med gode musikkopplevelser fra konserter som for eksempel på Riddu-festivalen, sier Mikalsen.

-Vi har nå mange unge joikere som er kjempeflinke. Joik et moderne kulturuttrykk som brer om seg og for noen blir det et levebrød. Joik har også blitt en kulturell eksportartikkel fra Nord-Norge. Artister som Mari Boine, Adjagas og Vajas har stor suksess internasjonalt.

Fordommer forsvinner

Mikalsen mener joik i skolen er med på å gjøre at fordommene blir borte.

- Frode Lervoll i KrF er selv et bevis på at det trengs undervisning i hva joik er. I FiN 20. februar sier han om joik at "Det er uforståelig og nærmest håpløst å skjønne hva som foregår". Det er nettopp når man får lære om joik i skolen at man skjønner mer og at fordommer forsvinner, sier Mikalsen.

-Joik er kort fortalt en gammel samisk sangform. Noen joiker har tekst og andre ikke. Det finnes joiker for personer, dyr og landskap. Joik har ofte et nært forhold til naturen, forklarer han.

Når det gjelder påstandene om at det aldri har eksistert joik i Kåfjord, mener Mikalsen det bare er spekulasjoner.

-Som forskeren Ola Graff sier, er det stor sannsynlighet for at det har vært joik her også før fornorskninga satte inn.

Er positiv

Det var i forrige uke at formannskapet skulle behandle en sak om støtte til undervisningsmateriell og undervisningsopplegg i skolen, blant annet et prosjekt som handlet om joik. Ifølge ordfører Bjørn Inge Mo handler saken om det er kommunen eller staten som har ansvar for å lage læremidler. Også Siv Nina Myrvoll stemte i mot, men det ble likevel flertall for vedtaket om at kommunen ser positivt på prosjekt sotm tar for seg utvikling av undervisningsmateriell om sjøsamisk forhold og på bakgrunn av det vil gi støtte til slik formål. Det ble også vedtatt at kommunen ser på produksjon av undervisningsmateriell som en nasjonalt ansvar.