Utgjør en sikkerhetstrussel for bedrifter

Store mengder sensitiv informasjon om norske bedrifter ligger lagret på gamle mobiltelefoner.

Illustrasjon 

nyheter

Telenor roper nå et varsko og ber arbeidsgivere fokusere på sikker håndtering av brukte mobiler gjennom mobilretur-programmet "Brukt mobil nye muligheter".

- Vi er svært bekymret for denne utviklingen og tar problemstillingen på alvor. Gjennom mobilretur-tjenesten sørger vi for at bedrifter kan ha en 100% sikker, enkel og forsvarlig innsamling av ansattes brukte mobiler, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Deler bekymringen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet deler bekymringen med Telenor. De mener mye informasjon kan komme på avveie gjennom brukte mobiler uten sikring.

- Den økte bruken av smarttelefoner utgjør en sikkerhetsrisiko for norske bedrifter. Folk bør tenke på at mobilen også fungerer som kredittkort, nettbank og familiealbum. Hvis den ikke leveres til gjenvinning eller slettes på andre måter kan det få alvorlige konsekvenser, sier Fredrik Ruud Johnsen, kommunikasjonsrådgiver i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Gjenbruk skaper nye muligheter

Mobilene som ikke kan gjenbrukes sendes i lukket beholder til godkjent gjenvinning i Norge. Svendsen mener det er uante fordeler for samfunnet ved å samle inn gamle telefoner via dette programmet.

- Det jobbes med langsiktige initiativ for sikkerhet og miljø som er viktige aspekter innenfor vårt arbeid med samfunnsansvar. Gjenbruksmobiler fra programmets skaper nye muligheter og tilgjengeliggjør kommunikasjonstjenester for mennesker i nye markeder og reduserer samtidig belastningene på miljøet gjennom forsvarlig resirkulering avslutter Svendsen.