Kvensk på markedsplassen

Foredrag om språkets fremtid førstkommende torsdag.

Kvenfestivalen Paaskiviikko. 

nyheter

Torsdag den 4. juli vil Irene Andreassen fra Kvensk Stedsnavntjeneste ved Høgskolen i Alta holde foredraget "Kvensk språk i Språkåret 2013 - Status og framtid for det kvenske språket."

Foredraget vil finne sted på Nord-Troms Museum, Skibotn Markedsplass på ettermiddagen.