Skal satse på studiesentrene

Høyre vil gi de lokale utdanningssentrene en nøkkelrolle.

NØKKELROLLE: Høyre vil gi Lisbeth Holm og Nord-Troms Studiesenter en nøkkelrolle om de får avgjøre framtidas studiemodeller. 

nyheter

Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker, sier Høyre går til valg på å styrke de regionale studiesentrene. Der spiller også senteret i Nord-Troms en svært viktig rolle.

- Studiesentrene spiller en nøkkelrolle i kompetansehevingen av lærere og andre yrkesaktive som trenger å oppdatere sin kompetanse, sier Aspaker, som også er toppkandidat for Høyre i Troms foran høstens stortingsvalg.

- Hun viser til at mange studiesentre hvert eneste år må kjempe for sin eksistens. Til forskjell fra blant annet regjeringspartiene har Høyre viet en viktig rolle til disse.

- I vårt alternative statsbudsjett satte vi av en pott til å utvikle og videreutvikle slike sentre. Vi har, i motsetning til blant annet de rødgrønne, sagt at vi ønsker å ha nettverk av studiesentre over hele landet, sier hun.

Høyre har lenge varslet en storsatsning på læreryrket og etter- og videreutdanning av både lærere og andre fagutdannede. Ved en utvikling av de regionale studiesentrene kan kommunene i Nord-Troms holde disse i arbeid mens de tar viktig og nødvendig utdanning.

- Dette er en forutsetning for å realisere livslang lærer i praksis. Der spiller Nord-Troms studiesenter en veldig viktig rolle i framtidens utvikling av hele regionen, mener hun.