Må samle kvenske og samiske språkmiljø

Kvenske og samiske språkmiljøer må jobbe sammen i Nord-Troms, mener samtingskandidat.

SAMLING: Lisa-Katrine Mo (Ap) vil ha en samling av de samiske og kvenske språkmiljøene i Nord-Troms. 

nyheter

- Å sørge for at våre språkmiljøer jobber sammen for å gjenninnføre språkmangfoldet i Nord-Troms, er viktig for hele regionen. Derfor ønsker jeg at Sametinget skal legge til rette for samarbeid mellom Halti Kvenkultursenter i Nordreisa og Samisk språksenter i Kåfjord.

Styrke samarbeidet

Det mener Lisa-Katrine Mo, APs 1. kandidat for Gáisi valgkrets, fra Mandalen i Kåfjord. Som samisk språkbærer og Kåfjording, ser hun verdien av at minoritetsspråkmiljøene i Nord-Troms får muligheten til å styrke samarbeidet.

– Vi ser alle i dag, hvordan Nord-Troms har utviklet seg, fra først å være et et rent kvensk og samisk samfunn, gjennom fornorskningen, og fram til i dag, da de unge prøver å lære språkene til sine kulturer igjen. For Nord-Troms er det utrolig verdifullt å ha denne kulturskatten, og jeg tror dette er noe vi kan bygge opp sammen, hvis vi klarer å samarbeide sterkere. Små språkmiljøer er sårbare. Derfor mener jeg at det kvenske språkmiljøet på Halti Kvenkultursenter og Samisk språksenter i Kåfjord vil ha godt av å få muligheten til å samarbeide, mener Mo.

Hun mener også at for Storfjord språksenter som har et tre-språklig perspektiv, så har de helt klart en fordel, i forhold til både finansiering, og et styrket språkmiljø.

Nord-Troms – det nye Lofoten

Lisa-Katrine Mo peker på hvordan Lofoten har klart å skape landets største turistnæring, ved å basere seg på lokal kystkultur. Mo tror samisk og kvensk kultur har potensialet til å gjøre det samme for Nord-Troms.

- Hvis vi kan skape ei kulturnæring, som i tillegg vil kunne tiltrekke seg turisme, så vil vi se at vårt naturlig særtrekk, med den samiske og kvensk lokalkulturen, er det nettopp dette som kan stable på beina et varemerke som gir oss egenart. Samisk og kvensk kultur – kan gjøre for Nord-Troms, det kystkulturen gjorde for Lofoten. Men da trenger vi et levende miljø å vise frem. Død kultur, vil ikke trekke mye besøkende.

Lisa-Katrine Mo peker på at dette er en ønsket satsning fra Aps sametingsgruppe i neste periode. Der AP også har foreslått å opprette et tre-språklig senter med kvensk, samisk og finsk i Vadsø.