Etterlyser engasjert ungdom

Spesielt lavt engasjement i Troms.

Juryen i Helt Sjef: Rapperen Kaveh, Sverre Simen Hov i Lederne, Karolina Kvilhaug i JobbUnder18, Hanne Bjurstrøm, Kine Falch i Spirit, Shahzad Rana og Sharko Nejad I McDonald’s. 

nyheter

I følge en ny Norstat-undersøkelse mener 43 prosent av Norges befolkning at ungdom er latere i dag enn før. I Nord-Norge sier 60 prosent at ungdom bør lære av svenskene når det gjelder arbeidsmoral og innsatsvilje. Nå engasjerer ungdommen seg for å motbevise fordommene, men i Troms er engasjementet lavt.

Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med lanseringen av arbeidslivsprisen Helt Sjef. Prisen deles ut til en yrkesaktiv person under 30 år, som er et inspirerende og initiativrikt lederemne. På kun tre uker har juryen i Helt Sjef mottatt over 200 forslag på initiativrik norsk ungdom og jurylederen gleder seg over engasjementet.

 - Ungdom som gruppe har vært mytelagt i en eller annen form siden Platons tid. Helt Sjef ønsker å hylle og løfte frem nyskapende, engasjerte og arbeidsomme ungdommer. Vi skal fokusere på ungdommer som vil noe og som kan være fremtidige lederemner, sier Shahzad Rana, juryformann i Helt Sjef og teknologidirektør i Microsoft Norge.

Kun tre nominert fra Troms

Nesten halvparten av de nominerte kandidatene kommer fra Østlandet og flest er fra Oslo. Færrest kandidater kommer fra Nord-Norge, med kun 12 av 219 kandidater. Fra Troms har det kun blitt foreslått tre kandidater. I Finnmark er det bare to nominerte.

- Vi håper det finnes flere engasjerte ungdommer nord for Trondheim enn det vi har sett så langt og oppfordrer spesielt ungdom i Troms til å komme på banen, sier Karolina Kvilhaug daglig leder i JobbUnder18 og jurymedlem i Helt Sjef.

Jentene i førersetet

Mer enn to tredjedeler av de nominerte ungdommene er jenter. Initiativtakerne bak kampanjen etterlyser flere initiativrike lederemner blant gutta.

- Det er veldig positivt med så mange jenter. Samtidig savner vi flere gutter og oppfordrer også dem til å nominere seg selv eller en de kjenner, fortsetter Kvilhaug.

Helt Sjef er et samarbeid mellom Ungdomsmagasinet Spirit, McDonald’s og fag- og interesseorganisasjonen Lederne. Vinneren kåres i Oslo i november og får 10.000 kroner til karrieresatsing, egen karrierecoach og en inspirasjonstur til Stockholm.

Aktive på flere arenaer

Felles for de nominerte kandidatene er at de er lederemner og har en lidenskap for det de driver med. Flere av kandidatene får ros i nominasjonene for at de tar vare på vennene sine, er flinke på skolen og har en jobb ved siden av.

- Vi ser at kandidatene engasjerer seg i idrett og kultur på fritiden, i tillegg til at mange er i full jobb. Noen har startet egen blogg, driver med frivillig arbeid, drømmer om å åpne fotogalleri eller er med i studentpolitikken. Det er mange gode kandidater, sier rapperen Kaveh, jurymedlem i Helt Sjef.

Helt Sjef-prisen skal hylle ungdommens engasjement, lederevner og stå-på-vilje. Det er første gang prisen arrangeres.

Fylkesvis fordeling

Under følger en fylkesvis fordeling av påmeldte kandidater pr. uke 36, september 2013.

FYLKESOVERSIKT KANDIDATER

ANTALL KANDIDATER

Akershus

26

Aust-Agder

2

Buskerud

10

Finnmark

2

Hedmark

13

Hordaland

24

Møre og Romsdal

2

Nordland

7

Nord-Trøndelag

2

Oppland

8

Oslo

31

Rogaland

16

Sogn og Fjordane

5

Sør-Trøndelag

9

Telemark

7

Troms

3

Vestfold

16

Vest-Agder

8

Østfold

14