Går hardt ut mot museet

Ordføreren kritisk til om styret har dekning for leieavtalen for Halti2.

NOK PEMGER: Styret for Nord-Troms Museum får krass kritikk for å ha inngått leieavtale uten å ha snakket med eierne.  

KRITISK: Ordfører i Kvænangen, Jan Helge Jensen, mener museet har gått bak ryggen på sine eiere.  

nyheter

Nord-Troms museum har inngått en leieavtale i Halti 2 uten støtte fra alle eierkommunene.

Det mener ordfører i Kvænangen, Jan Helge Jensen. Han er kritisk til over hvordan Nord-Troms Museum (NTRM) og styreleder Elin Kaasen har gått frem i saken om Halti 2.

– Jeg stiller meg undrende til hvorvidt hele prosessen er gjort formelt riktig, sier Jensen.

60 millioner

I tillegg påpeker han at til slutt handler det om hvordan museet og dets ledere legger beslag på fellesskapets og dermed skattebetalernes penger.

Ordføreren understreker at han nå snakker på vegne av Kvænangen, men mener å vite at flere Nord-Troms kommuner har stilt spørsmål ved saksbehandlingen.

NTRM skal etter hvert flytte inn i de nye lokalene som Nordreisa kommune har påbegynt ved Halti næringshage, et prosjekt til over 60 millioner kroner. Den årlige leieavtalen er på ca 1,4 millioner kroner.

Ingen dokumentasjon

Ordføreren i Kvænangen er svært kritisk til hvordan NTRM har handtert saken rundt Halti 2, og har sammen med flere andre ordførere stilt spørsmål om saksbehandlingen.

I 2013 kunne Nordreisa kommune og NTRM juble over en driftsavtale med staten på 850 000 kroner. Også Troms fylkeskommune er ment å gå inn med driftstøtte, samt en intensjonsavtale om økt driftstilskudd fra Nord-Troms kommunene. Fordelingsnøkkelen er satt til 60 prosent fra staten, og resten likt fordelt fra Troms Fylkeskommune og eierkommunene

Jensen har bedt om dokumentasjon hvorvidt avtalene er sikre, hvorvidt de er langsiktige, og om avtalene skal indeksreguleres på lik linje med de krav eierkommunene har fått fra museet.

– Men jeg har ikke fått noen tilfredsstillende svar fra styreleder, sier ordføreren i Kvænangen.

Nedlagt i Kvænangen

Jensen vet at minst fire Nord-Troms kommuner ikke har vedtatt økte driftsmidler til NTRM i 2014, og han tviler på om avtalen da er juridisk bindende.

Ordføreren i Kvænangen vil ikke si hva han vil foreta seg, utover at det nå vil det bli et nytt eiermøte hvor styreleder i NTRM blir bedt om å legge alle fakta på bordet.

Jensen legger ikke skjul på at misnøyen også ligger på et annet plan.

– Det står i retningslinjene til NTRM at alle kommuner skal ha museumsvirksomhet. I Kvænangen har aktivitetene vært på et minimum det i mange år, og jeg har fått indikasjon på at stillingen i Kvænangen er inndratt, forteller Jensen, og frykter en sentralisering av aktiviteten i museet.

– Og det mens de andre kommunene må ta regningen, avslutter han.

Viser til aksjeloven

Styreleder svarer på kritikken fra ordføreren i Kvænangen med å henvise til akjseloven.

I en e-post til avisa skriver styreleder Elin Kaasen følgende:

«Styret har i henhold til aksjeloven ikke anledning til å gå ut i media om detaljer rundt den daglige drifta eller andre saker som er under behandling. Det har heller ikke eierne. Eierskapet skal utøves gjennom generalforsamlingen eller eiermøte. Det er styret som til daglig forvalter selskapet og det er uforsvarlig og ulovlig å gå ut i media og diskutere detaljer ved saksbehandling som styret er satt til å jobbe med».

Styreleder har imidlertid registrert at det er et behov for nærmere avklaringer rundt museets nye hovedkontor på Storslett.

- Så vi har innkalt eierne, fylket, administrasjonen og styret til eiermøte den 27. januar, skriver hun.