"Ingen straffbare forhold"

Fylkesskattesjefen finner ingen straffbare forhold knyttet til Skjervøy idrettsklubb som arbeidsgiver.
nyheter

Skjervøy IK sendte tirsdag følgende pressemelding:

"Skjervøy Idrettsklubb merker seg at Nordlys ikke har trykket klubbens pressemelding datert 14.05.07 som blant annet omhandler avvik mellom foreløpig og endelig rapport.

Nordlys skriver 16.05.07 at den foreløpige arbeidsgiverkontrollrapporten fra Skatteoppkreveren i Skjervøy er lik den endelige rapporten.

Forholdet Nordlys beskriver 22.05.07 angående manglende bilag er nå avklart, og ikke kommentert som mangel i den endelige rapporten. Dokumentene fantes i klubbens lokaler hele tiden, men de ble først ikke funnet.

Dette bekrefter at Nordlys` påstander fraviker fra den endelige rapporten.

Skjervøy Idrettsklubb har i dag mottatt svar fra Troms Fylkesskattekontor på klubbens klage angående forsinkelsesgebyr. Troms Fylkesskattekontor påpeker ved sin gjennomgang av rapporten ingen straffbare forhold overfor klubben som arbeidsgiver. Dog fastholder de ilagt forsinkelsesgebyr."

Styret i Skjervøy Idrettsklubb