Større båter - færre fiskere

Det har blitt både færre fiskere og fiskebåter i Skjervøy. Til gjengjeld har fartøyene blitt større.

Tabellen viser utviklinga i antall fiskefartøy og lengdegrupper de siste tolv årene. Kilde: Fiskeridirektoratet. 

Tabellen viser den totale nedgangen i fiskeryrket i Skjervøy kommune de siste 30 årene. De sorte søylene er antall personer med fisket som hovedinntekt. De blå søylene viser antall personer med fisket som biinntekt. Kilde: Fiskeridirektoratet. 

nyheter

Det viser statistikk som Framtid i nord har hentet fra Fiskeridirektoratet. Siden 1980 har antall fiskefartøy i Skjervøy kommune falt fra 454 til 71 i 2013. De ti siste årene gikk tallet ned med 110 fartøy, fra 181 i 2003. Bare det siste året har 10 fartøy forsvunnet ut av merkeregisteret for Skjervøy kommune.

66 på ti år

I fjor var det registrert 78 personer med fiske som hovedyrke i Skjervøy. Her har det kun vært en nedgang på 3 personer det siste året. For de siste ti årene er nedgangen på 66 personer, fra 144 i 2003.

I et 30-årsperspektiv er utviklinga dårligere. I 1983, som var inngangen til de dårlige torskeårene, var det registrert hele 312 fiskerer med dette som hovedyrke i kommunen. Årene med historisk lav torskebestand, selinvasjon og knallharde kvotereguleringer har ført til at hele 234 fiskere forsvant.

Lengdgrupper

Den store avskallinga har skjedd i små fartøy. På 12 år har 100 båter under 10 meter forsvunnet. I 2001 var det 140 slike fiskefartøy registrert i Skjervøy. I fjor var det 40. I gruppa over 28 meter har antall fartøy økt fra 2 til 3. Gruppa 11 til 15 meter har økt med ett fartøy, fra 7 til 8 og gruppa 10 til 11 meter har økt fra 14 til 17 fartøy.

Nasjonal reduksjon

Tallene er i samsvar med utvikling i resten av landet. Ved utgangen av 2013 var det registrert 11.577 fiskere og 6.133 fiskefartøy. Antall fiskere registrert i fiskermanntallet er redusert med 4 prosent når vi sammenligner utgangen av 2013 med utgangen av 2012.

Antall fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 9.825 i 2012 til 9.521 fiskere i 2013 (-3 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 2-223 i 2012 til 2.056 fiskere i 2013 (-8 prosent).

I samme periode er antall fiskefartøy registrert i merkeregisteret redusert med litt over 1 prosent. Dette viser en oversikt utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.