Kvensk truet på livet

Det kvenske språket står i fare for å dø ut, hevder styremedlem i Kåfjord Kvenforening.

OPPGRADERING: Pål Vegard Eriksen i Kåfjord Kvenforening mener kvensk språk vil dø ut om det ikke får en større, offentlig status. 

nyheter

Pål Vegard Eriksen er ikke i tvil.

- Kvensk språk er truet på livet, det hersker det ingen tvil om.

Sammen med styremedlem i Norske Kveners Forbund, Hilja Huru, startet Eriksen fra Manndalen en underskriftkampanje på Internett. Målet er å få de to fylkeskommunene i Finnmark og Troms til å behandle om de støtter en oppgradering av kvensk språk, fra nivå to til nivå tre, i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk - språkcharteret.

500 signaturer

Eriksen, som er styremedlem i Kåfjord Kvenforening og i Kvensk Ungdomsnettverk, anmoder nå folk om å støtte kvenenes kamp for å få språket til nivå tre.

- Med språket på nivå tre vil det økonomiske ansvaret for kvensk forflyttes fra kommunene til sentrale myndigheter, og vi vet jo at flere kommuner sliter nok med økonomien som det er, sier Eriksen til Framtid i Nord.

I Finnmark er målet om 500 underskrifter innfridd. I Troms mangler man vel 300. Dette håper Eriksen kan endre seg.

- Alle med et norsk postnummer kan signere kampanjene. Det følger ingen forpliktelser med å signere, man viser bare at man ønsker at fylkeskommunene skal behandle saken. Flere kommuner har allerede vedtatt sin støtte, men med fylkeskommunenes støtte vil man stå atskillig sterkere, sier Eriksen.

Ser til samene

I den femte rapporten fra Europarådet ble kvensk omtalt som et språk i en «prekær situasjon» hvor «målrettet innsats er nødvendig for å beskytte og fremme det».

- Det er ingen hemmelighet at kvensk er et truet språk, men med et løft på språkcharteret og dersom interessen rundt språket fortsetter å vokse, vil man kanskje skimte et lysglimt i enden av tunnelen før det er for sent. Der det er liv, er det håp, sier Eriksen.

Han viser til at samisk språk, som forøvrig befinner seg på nivå tre på språkcharteret, har blomstret.

- Sametingspresidenten har signert Finnmark-kampanjen, noe vi setter stor pris på og som vitner om at hun vet nøyaktig hvilken situasjon kvenene befinner seg i. Samene har kjempet den samme kampen og i dag viser også unge folk stor interesse for samisk, noe som gir håp for fremtiden, både for dem og for oss, sier han.

- Husk på at kvenene, akkurat på samme måte som samene, ble frarøvet sitt språk under fornorskningen og ønsker å ta det tilbake. Samene er noen mil foran oss i revitaliseringen, men vi må ikke være redde for å se til dem og håpe på samme suksess for kvensk språk.

Glad for all støtte

I Eriksens hjemkommune, Kåfjord, har man allerede støttet oppgraderinga.

- Jeg er glad for at alle kommunene i regionen har vedtatt å støtte en oppgradering, og jeg ble stolt av å være fra Kåfjord når vedtaket der ble kjent. Vi er også svært takknemlige ovenfor andre aktører som støtter saken og ikke minst for hver eneste underskrift vi har fått, og får inn, før fristen utløper.

Han håper flest mulig vil støtte kampanjen og minner om at man kan signere på begge to.