Kveeninuoret ønsker flere medlemmer

Kvensk Ungdomsnettverk (KUN) hadde den 15.-16. februar årsmøte på St. Elisabeth Hotell og Helsehus i Tromsø

Fra venstre: Ingjerd Arnøy (vara), Osvald Josefsen (styremedl.), Nora Ollila (leder), Vidar Josefsen (vara), Sara Lindbach (styremedl.), Anna Seppälä (styremedl.) og Pål Eriksen (styremedl.). Sofie Figenschou (vara) var ikke tilstede.  

Nora Marie Ollila, nyvalgt leder i KUN 

nyheter

Nora Marie Ollila fra Tromsø ble valgt inn som ny leder i den nye styresammensettinga. Kvenungdommene har flere spennende prosjekter på gang.

Ollila får selskap i det nye styret av tidligere leder Anna Seppälä fra Normannvik (Kåfjord), Pål Vegard Eriksen fra Manndalen (Kåfjord), Tor Martin Osvald Josefsen fra Børselv (Porsanger) og Sara Maria Lindbach fra Tromsø. Itillegg ble Vidar Calvin Josefsen fra Børselv (Porsanger), Sofie Figenschou fra Tromsø og Ingjerd Arnøy fra Bodø valgt inn som varamedlemmer.

Vil ha flere medlemmer

Et av hovedmålene det nye styret har satt seg er å utvide medlemstallet i nettverket. Man ønsker og gjøre det enklere å melde seg inn i nettverket, bare gjennom noen få tastetrykk på hjemmesiden, som KUN forsåvidt også ønsker og modernisere. Et annet tema man tok opp i den forbindelse var navneendring på Kvensk Ungdomsnettverk til f.eks. å bare hete "Kvensk Ungdom".

- "Nettverk" i navnet er litt old fashion og kjedelig, men det får vi komme tilbake til, sier styremedlem Pål Vegard Eriksen.

Nye medlemmer vil blant annet få muligheten til å delta på en rekke spennende arrangementer, ikke bare i regi av KUN, men som representant for nettverket. Tidligere har representanter dratt som observatører på blant annet Ungdommens Nordiske Råd eller på diverse konferanser til andre land i Europa og møtt ungdom som engasjerer seg i forskjellige saker. Man vil selvsagt også få mulighet til å bidra i kvensaken, det være seg innenfor politikk,- språk,- eller kultur-biten.

- Det vi holder på med er ikke bare tørt og kjedelig og det meste vi gjør bestemmer vi jo selv. F.eks. til teaterprosjektene behøver vi folk med forskjellig kompetanse og interesser, ikke bare dansere og skuespillere. Her vil man kunne bidra i kulissene med alt fra film og foto, lyd og lys, til å være en sosial støttespiller. Slik er det med alt annet vi gjør også, sier leder Nora Marie Ollila.

Prosjekter på gang

Et annet mål for det nye styret, itillegg til de politiske målene, er og gjennomføre et språkprosjekt som det ikke ble noe av i 2013, ettersom KUN fikk bevilget 70.000,- av FAD til et slikt prosjekt. I samarbeid med blant annet Halti Kvenkultursenter skal man forsøke og få til et teaterprosjekt der kvensk språk vil stå i fokus,- men man er fremdeles i planleggingsfasen.

- Tornedalen vil være et naturlig sted å ta et slikt prosjekt til, og man håper og få det gjennomført iløpet av sommeren, sier Ollila.

Et annet tema som ble tatt opp på møtet var teaterforestillinga "Kuka mie olen"/"Hvem er jeg" som er blitt arrangert to ganger allerede. Det har tidligere vært et samarbeid mellom KUN, Kvensk Institutt og karelske ungdommer fra den Internasjonale ungdomsklubben Solveig (Petrozavodsk, Russland). I 2012 gikk forestillingen av stabelen i Petrozavodsk og i 2013 på Kulta i Tromsø.

- Hvordan 2014 blir gjenstår og se, men vi håper å videreføre forestillingen, sier Ollila.

Fornøyd med kvensk markeringsdag

KUN var samstemte i at man var svært fornøyde med at moderorganisasjonen Norske Kveners Forbund omsider hadde vedtatt en dato for "Kvenfolkets dag", særlig ettersom det endte på 16. mars.

- Ikke bare er begrunnelsen god; det var 16. mars 1984 at starten på en organisert kvensk bevegelse ble et faktum når den første kvenske organisasjonen ble stiftet på nettopp denne dag. En annen positiv ting med 16. mars er at den andre kvenske organisasjonen i Norge, Kvenlandsforbundet, tidligere har valgt samme dato til sin dag, dog med en annen begrunnelse.

- Det betyr at vi slipper flausen med å lese om kvenfolkets dag i avisa to ganger årlig og det er vi svært fornøyde med. Enighet om dato på tvers av organisasjonene er en seier for kvenene, avslutter Eriksen.

Sender en takk

KUN ønsker å rette en stor takk til Ihana-gründer Inger Birkelund fra Nordreisa og Harald Lindbach fra Statsarkivet i Tromsø som var innslag på årsmøtet med henholdsvis fortellerhistorie og foredrag om kvenene.