Kan skilte på tre språk

Omasvouna eller Omasvuonon eller Storfjord. Nå er alt rett.

nyheter

Storfjord kommune søkte i slutten av januar om godkjenning av det samiske og kvenske kommunenavnet - Omasvuona suohkan og Omasvuonon kunta.

I statsråd fredag er kommunestyrets vedtak stadfestet, melder kommunal- og moderniseringsdepartementet.