Kvenene møtes

Avtroppende leder i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, Anne-Gerd Jonassen, åpnet landsmøtet 2014 på fylkesbygget i Tromsø i dag.

Foto: Avtroppende leder, Anne-Gerd Jonassen, åpnet landsmøtet i Kvenforbundet i Tromsø i formiddag. 

nyheter

I ei pressemelding fra forbundet står det at lederen høstet stor applaus fra forsamlingen så snart hun nevnte den første feiringen av Kvenfolkets dag. Hun omtalte den som svært vellykket, til tross for den kortet planleggingstiden man fikk i år.

- Media, til og med riksmedia, viste interesse for kvenfolkets dag, noe som er svært gledelig. Neste år vil vi ha mer enn én måned til planlegging, likevel fikk vi gjennomført vellykkede markeringer flere steder i landet, uttaler hun i pressemeldinga.

Jonassen forteller at hun ser med glede at flere kommuner, politikere og andre stadig tar begreper som «kvensk befolkning» og «kvensk kultur» inn i sitt arbeide.

Fra lederposisjonen har hun sett med glede at stadig flere unge viser interesse for det kvenske og engasjerer seg, samt at flere titalls personer har tatt eller er under utdanning med kvenske temaer, skriver Norske Kveners Forbund.

Hun forteller at NKF/RK tidligere har jobbet med og få midler til et kvensk veiviser-prosjekt, uten å lykkes, men at når Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk nå har vist interesse for dette og fått midler, håper man å få gjennomført et slikt prosjekt i nær framtid.

Jonassen anmoder landsmøtet om fokus på samarbeid og samhold i årene som kommer, står det i pressemeldinga.