Nytt styre og leder i Kvenforbundet

Den siste dagen av landsmøtet i Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto ble avsluttet i går.

Hilja Lisa Huru er valgt til ny leder i Norske Kveners Forbund. 

nyheter

Lederen, Hilja Lisa Huru, er født i 1977 og vokst opp i Pasvik. Hun er datter av tidligere leder i forbundet, Helge Huru.

- Min mor og far er fra henholdsvis Sør- og Nord-Varanger og jeg har kvenske aner på begge sidene, sier den nyvalgte lederen.

For tiden er hun  Førsteamanuensis innen Lærerutdanning og pedagogikk på campus Alta. I 2008 var hun en av initiativtakerne til dannelsen av Kveeninuoret - Kvensk Ungdomsnettverk og nå skal hun altså lede nettverkets moderforbund.

Det viktigste er språket

- Jeg er veldig fornøyd med det nye styret og sammensetningen av det. Det inneholder folk med forskjellige kunnskaper og erfaringer, det er bra alders- og geografisk spredning. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet. Det aller viktigste og det vi vil jobbe for med alle midler er å revitalisere kvensk språk og kultur og redde kvensk språk fra utryddelse, sier Huru.

- Jeg har blant annet tenkt mye på hvordan vi kan forbedre den økonomiske situasjonen i forbundet. Vi vil fordele spesifikke arbeidsoppgaver i forbundsstyret og det er noe av det første vi kommer til å gjøre. Itillegg anser jeg kommunikasjon som viktig, både innad i forbundet og utad. Svært viktige saker fremover blir språk, media, skole og barnehage og samarbeid nasjonalt og internasjonalt, fortsetter hun.

Økt fokus positivt

Huru tar over lederrollen etter Anne-Gerd Jonassen fra Kvænangen som har vært leder siden mars 2012.

I åpningstalen Jonassen holdt på landsmøtet, dro hun fram kvenfolkets dag som en av de sakene man med glede kunne se tilbake på med henne som leder.

- Media, til og med riksmedia, viste interesse for kvenfolkets dag, noe som er svært gledelig. Neste år vil vi ha mer enn én måned til planlegging, likevel fikk vi gjennomført vellykkede markeringer flere steder i landet, sier Jonassen.

Stadig flere unge engasjerer seg

Fra lederposisjonen har hun sett med glede at stadig flere unge viser interesse og engasjerer seg i kvenske saker, samt at flere har tatt eller er under utdanning i kvenske språkemner på Universitetet.

Jonassen forteller at NKF/RK tidligere har jobbet med og få midler til et kvensk veiviser-prosjekt, uten å lykkes, men at når Kveeninuoret – Kvensk Ungdomsnettverk nå har vist interesse for dette og fått midler, håper man å få gjennomført et slikt prosjekt i nær framtid.

Jonassen bemerket også at hun ser med glede at flere kommuner, politikere og andre stadig tar begreper som «kvensk befolkning» og «kvensk kultur» inn i sitt arbeide.

Det nye forbundsstyret består f.o.m 6. april 2014 av:

 • Leder: Hilja Lisa Huru (Alta Kvenforening)
 • Nestleder: Trygg Jakola (Nord-Varanger Kvenforening)
 • Styremedlem: Egil Borch (Norske Kvener - Børselv)
 • Styremedlem: Grete Alise Nilima Monsen (Alta Kvenforening)
 • Styremedlem: Jarle Myrhaug (Kåfjord Kvenforening)
 • Styremedlem: Nora Marie Ollila (Kvensk Ungdomsnettverk)
 • Styremedlem: Evy Basso (Tromsø Kvenforening)
 • 1. vara: Tor Martin Osvald Josefsen (Qvän Østlandet)
 • 2. vara: Kai Petter Johansen (Kvænangen Kven- og sjøsame forening)
 • 3. vara: Liv Annie Johansen (Norske Kvener - Lakselv)
 • 4. vara: Birger Dervo (Tana Kvenforening)
 • 5. vara: Anne Wilhelmsen (Qvän Østlandet)